5 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Do czego służy monitoring wizyjny?

Walka z przestępczością może odbywać się na różne sposoby. Dzięki rozwojowi i wykorzystaniu techniki oraz informatyki jednym z nich jest monitoring wizyjny. Jest on określany jako system przekazywania informacji, który polega na planowanym obserwowaniu zdarzeń zachodzących w określonym miejscu za pomocą środków technicznych. W poniższym artykule wyjaśnimy, do czego służy oraz jakie są rodzaje systemów monitoringu wizyjnego.

Krótka charakterystyka monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny (telewizja przemysłowa CCTV) pomaga w zapobieganiu przestępstw, wykroczeń oraz wypadków. W jego skład wchodzą kamery, z których, drogą kablową lub radiową, transmitowany jest obraz do centrum odbiorczego, gdzie personel może obserwować rejestrowane zdarzenia na monitorach. Monitoringiem wizyjnym obejmuje się najczęściej różnorodne instytucje, firmy oraz obszary otwarte, gdzie przedmiotem monitoringu są osoby i pojazdy, które znajdują się w jego zasięgu.

Rodzaje monitoringu wizyjnego

W systemach monitoringu wizyjnego można wyróżnić trzy rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada, że w centrum odbiorczym znajdują się operatorzy śledzący na monitorach obrazy z kamer, które mogą być rejestrowane, aby je później wykorzystać. W drugim przypadku obraz jest rejestrowany, ale brak w centrum odbiorczym operatorów, a w trzecim – obraz nie jest rejestrowany i w miejscu, do którego jest transmitowany nie ma operatorów. Warto w tym miejscu dodać, że w niektórych sklepach dostęp do monitoringu mają osoby obsługujące klientów zza lady, a w części systemów policyjnych na podgląd obrazu nadzorowanego terenu może pozwolić sobie oficer dyżurny wykonując przy okazji swoje podstawowe zadania.

Monitoring widoczny i utajony

Inny podział systemu monitoringu wyróżnia systemy stacjonarne, złożone z kamer zainstalowanych na stałe oraz mobilne, instalowane w dowolnym miejscu, z których obraz może dochodzić zarówno do centrum odbiorczego zlokalizowanego na stałe w jednym miejscu, jak i do mobilnego – w specjalnie przystosowanym samochodzie dostawczym. Kamery w systemie monitoringu wizyjnego mogą być również widoczne dla każdego, ewentualnie oznaczone specjalnymi znakami, lub utajone, np. w celu rejestracji prawnie zabronionych działań, takich jak śmiecenie w Lasach Państwowych.

Podsumowując, systemy monitoringu wizyjnego mają charakter prewencyjny, nadzorczy lub dowodowy.

W naszej firmie projektujemy i wykonujemy monitoring miejski, przemysłowy, obiektów handlowych, procesów produkcyjnych, a także systemy zarządzające bezpieczeństwem obiektów rozproszonych – wymienia kierownik ds. kluczowych klientów w firmie Sprint , która zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych.