26 października 2017

Kategoria:
Inne

Do czego służy i na czym polega technika przeciągania?

Obróbka skrawaniem to jedna z podstaw przemysłowej produkcji różnego rodzaju produktów – od mebli po elementy maszyn. Jedną z wielu zaliczanych do obróbki skrawaniem metod jest technika przeciągania. Na czym ona polega i kiedy jest stosowana? Tego dowiemy się z poniższego tekstu.

Charakterystyka przeciągania

Aby wyjaśnić, czym jest przeciąganie, warto pokrótce przypomnieć czym w ogóle jest obróbka skrawaniem. Terminem tym nazywamy wszystkie metody obróbki danego przedmiotu, np. elementów maszyn, które polegają na oddzieleniu od bryły warstwy materiału nazywanego naddatkiem. Metody wchodzące w zakres obróbki skrawaniem dzielimy na obróbkę:

  • Wiórową, w której naddatek ściągany jest za pomocą narzędzi o zdefiniowanej liczbie i geometrii ostrzy i w procesie przyjmuje kształt wióra
  • Ścierną, w której naddatek oddzielany jest za pomocą środków takich jak papiery, tarczy czy pasty ścierne i przyjmuje postać pyłu.

Przeciąganie należy do obróbki wiórowej, choć znacząco różni się od innych metod z tej kategorii, np. toczenia, frezowania czy wiercenia.

Zasadniczą różnicą jest fakt, że cały naddatek z obrabianego elementu ściągany je podczas pojedynczego przejścia narzędzia – wyjaśnia specjalista z firmy Mikronar Podczas, gdy w przypadku wymieniowych przed chwilą metod narzędzi musi wykonać kilka ruchów roboczych do całkowitego pozbycia się naddatku, w przypadku przeciągania nie ma takiej potrzeby.

Dzieje się tak, ponieważ podłużne narzędzie do przeciągania – nazywane po prostu przeciągaczem – wyposażone jest w ułożone po kolei ostrza o wzrastającej średnicy, dzięki czemu może ono stopniowo odcinać kolejne warstwy materiału. Długość przeciągacza mieście się w granicach 1000 do 2000 mm – na jego powierzchni znajduje się zwykle od 50 do 60 „zębów”, które po kolei wycinają w obrabianym przedmiocie coraz większe otwory. Jako źródło energii w procesie przeciągania wykorzystywany jest najczęściej silnik hydrauliczny. Ze względu na charakterystykę obróbki, pracuje on z bardzo niewielką prędkością, nie przekraczająca najczęściej 12 metrów na minutę.

Do czego stosuje się technikę przeciągania?

Przeciąganie wykorzystywane jest do dokładniej obróbki otworów wielobocznych i wielorowowych, rowków wpustowych oraz zewnętrznych powierzchni kwadratowych – ciekawostką i niewątpliwą zaletą tej metody obróbki jest fakt, że po wykonaniu pełnego ruchu roboczego obrabiany element nie wymaga obróbki wykańczającej i wygładzające. Jednakże wysokie ceny przeciągaczy sprawiają, że metoda ta stosowana jest przede wszystkim w produkcji seryjnej.