Zużyte baterie
22 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Co zrobić ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie zaliczamy do odpadów niebezpiecznych, czyli szczególnie szkodliwych dla środowiska i mających na niego szczególnie niedobry wpływ. Dlatego też wymagają specjalnego traktowania i nie mogą być wyrzucane na śmietnik, razem z pozostałymi odpadami komunalnymi. Pozbyć możemy się ich na kilka sposobów. Sprawdź, co zrobić ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie to produkty, posiadające w swoim składzie niebezpieczne i toksyczne związki, czyli metale ciężkie. Są to:

  • ołów
  • kadm
  • cynk
  • rtęć
  • nikiel.

Ich przedostanie się do środowiska; wód lub gleby, spowodowałoby poważną katastrofę ekologiczną, w tym zanieczyszczenie wód gruntowych, dlatego tak ważna jest ich odpowiedzialna utylizacja. Sprawdź, co zrobić ze zużytymi bateriami.

Zanieść do sklepu

Coraz więcej sklepów, a także miejsc publicznych, jak szkoły czy biblioteki, udostępnia kartony, w których można składować zużyte baterie.

Pamiętajmy także, że według prawa sklepy o powierzchni przekraczającej 25m2 i sprzedające akumulatory oraz baterie, mają obowiązek prowadzić zbiórkę tych zużytych. Przechowujmy zatem stare baterie w domu i zabierzmy je ze sobą do sklepu, jeśli będziemy wybierali się po nowe.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Każda gmina ma obowiązek prowadzić Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tam właśnie, oprócz makulatury czy innych odpadów, możemy zanieść zużyte baterie.

Jest to korzystne rozwiązanie, jeśli odpadów nazbierało się nam więcej. Razem z bateriami możemy zanieść je do takiego punktu i wyrzucić do właściwego pojemnika.

Istnieją także serwisy internetowe, zawierające spis miejsc, do których oddamy zużyte baterie.

Firmy prywatne

Na rynku istnieją także firmy prywatne, zajmujące się recyklingiem oraz odbieraniem materiałów elektrycznych i elektronicznych, w tym zużytych baterii. Przykładem może być Skup Odpadów Recykler. Przedsiębiorstwo zajmuje się także odbieraniem innych materiałów niebezpiecznych, takich jak farby, rozpuszczalniki, tonery z drukarek, kleje, lakiery oraz zużyta fotochemia. Firma odbierze od nas zużyty olej spożywczy czy fryturę, przeterminowane kosmetyki i opakowania, a także przeterminowane odczynniki chemiczne.

Na koniec warto wspomnieć, jak przebiega recykling baterii. Rozpoczyna się on od obróbki mechanicznej, podczas której bateria zostaje podzielona na poszczególne frakcje. Następnie metale wytapia się w piecach lub rozpuszcza w roztworach. Uzyskany metal będzie mógł  być ponownie wykorzystany przez różne branże przemysłu.