13 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Co zrobić ze złomem ze stali kwasoodpornej?

Stal kwasoodporna jest stosowana w wielu gałęziach przemysłu i budownictwa do produkcji elementów narażonych na kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi o kwaśnym pH. Jednak każdy element w końcu ulega zużyciu i musi być wymieniony. Co wtedy? Jak należy postąpić ze złomem ze stali kwasoodpornej? Poznaj stal kwasoodporną i dowiedz się, co z nią zrobić po wykorzystaniu.

Stal kwasoodporna (kwasówka) – właściwości i zastosowania

Stalą kwasoodporną określa się stal, która wykazuje odporność na kwasy słabsze niż kwas siarkowy. Tym, co odróżnia stal kwasoodporną od innych rodzajów stali, jest stabilny austenit uzyskany dzięki chromowi i niklowi w dużych ilościach (do 20% dla chromu i do 14% dla niklu) oraz takim domieszkom, jak: miedź, tytan, molibden i mangan.

Z uwagi na domieszki stal kwasoodporna ma odmienne właściwości fizykochemiczne niż stal nieodporna na działanie kwasów. Różnicę widać np. podczas spawania. Pod wpływem wysokiej temperatury domieszki stopowe łączą się z węglem, tworząc węgliki, które zmieniają strukturę stali – sprawiają, że twardnieje. Nie zawsze jest to pożądane, dlatego spawanie stali kwasoodpornej wymaga podjęcia dodatkowych działań, które zapobiegną zmianom w strukturze materiału.

Ze stali kwasoodpornej wykonuje się elementy urządzeń i instalacji, a także zbiorniki narażone na bezpośredni kontakt z kwasami. Z właściwości tego rodzaju stali korzystają: przemysł chemiczny, spożywczy i farbiarski, zakłady produkujące nawozy, a także branża budowlana – z kwasówki wytwarza się m.in. wkłady kominowe stosowane tam, gdzie w procesach spalania powstają kwaśne produkty uboczne, które mogłyby uszkadzać komin.

Stal kwasoodporna może być poddawana recyklingowi, choć nie każdy skup złomu przyjmuje ten rodzaj stali. Zajmuje się tym m.in. firma Delta.

Czy mogę oddać stal kwasoodporną na złom?

Jak wspomnieliśmy, stal kwasoodporna może być ponownie przetwarzana. Nie oznacza to jednak, że każdy skup złomu ją przyjmie. Od czego to zależy?

Recykling metali wymaga ich precyzyjnego segregowania. Większość metalowego złomu wygląda podobnie, a zbliżone pod względem składu stopy są praktycznie nie do odróżnienia „na oko”. Tymczasem bez stuprocentowej pewności co do tego, jakie składniki tworzą stop, jego ponowne przetwarzanie wiąże się z pewnym ryzykiem – nie wiadomo, jakie właściwości będzie miał nowy przedmiot stworzony z takiego nie do końca sprawdzonego materiału.

Skup złomu przyjmujący różne rodzaje stali musi dysponować odpowiednim sprzętem, który pozwoli dokładnie zbadać skład stopu. Bez tej aparatury złom stalowy nie mógłby być odpowiednio posegregowany i nie znalazłby nabywcy na kolejnych etapach recyklingu.

Czy mogę oddać stal kwasoodporną na złom? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie wszędzie. Przed udaniem się na skup należy sprawdzić, czy przyjmuje on różne rodzaje stopów.