12 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Co to jest „Deklaracja zgodności WE”?

Deklaracja zgodności WE jest dokumentem, dzięki któremu dana maszyna może być dopuszczona do użytku i sprzedaży. Obowiązek uzyskania tego typu oświadczenia wynika z przepisów unijnych, w tym ze stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia – w przypadku np. urządzeń przemysłowych kluczowe znaczenie ma Dyrektywa 2006/42/WE, a więc Dyrektywa Maszynowa. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o tym dokumencie.

Najważniejsze informacje o Deklaracji zgodności WE

Głównym celem Deklaracji zgodności WE jest potwierdzenie, że urządzenie spełnia wszystkie normy jakościowe i praca z nim jest bezpieczna. Dokument może być wystawiony zarówno przez producenta, jak i uprawnionego przedstawiciela, niezależnie jednak od podmiotu sporządzającego oświadczenie, konieczne jest uwzględnienie w nim określonych informacji. Deklaracja musi zawierać dane na temat produktu oraz producenta, w związku z tym wśród jej podstawowych elementów można wymienić: szczegółowy opis i niepowtarzalny numer wyrobu, adres i nazwę producenta (lub przedstawiciela), datę wydania, odwołania do przepisów. Każdy produkt jest objęty takimi samymi, rygorystycznymi zasadami regulującymi sposób przygotowywania deklaracji – nie ma znaczenia, czy producent chce dopuścić do użytku zaawansowaną wciągarkę elektryczną zdolną do podnoszenia kilkunastotonowych ładunków bądź niewielkie uchwyty magnetyczne o wyraźnie mniejszym udźwigu.

Za przechowywanie dokumentu odpowiada producent lub – w przypadku producentów spoza Unii Europejskiej – przedstawiciel upoważniony, posiadający siedzibę w kraju członkowskim. Podmiot podpisujący oświadczenie bierze pełną odpowiedzialność za rzetelność wszystkich podanych informacji.

Deklaracja zgodności WE a oznakowanie CE

Sporządzenie Deklaracji zgodności WE to dla producenta przepustka do naniesienia na swój wyrób oznakowania CE. Znak ten stanowi potwierdzenie, że producent danej maszyny dopełnił formalności i udowodnił, że jego produkt nie stwarza zagrożenia dla pracowników, osób postronnych i środowiska oraz może być bez problemu używany w krajach unijnych.

Pracownik firmy Tor-Industries, lidera w branży dźwignicowej, dodaje: Znak CE daje klientom pewność, że dana maszyna przeszła szereg badań, w wyniku których uznano ją za bezpieczną. Wielu klientów myli jednak oznakowanie CE oznaczające Conformité Européenne ze znakiem CE – China Export. Symbole te są bardzo podobne pod względem wizualnym, lecz drugi z nich nie daje żadnej gwarancji na to, że produkt spełnia normy europejskie. Trzeba więc zachować czujność na etapie zakupu, a w razie wątpliwości upewnić się, że urządzenie posiada właśnie Deklarację zgodności WE.

Warto również doprecyzować, że często stosowane pojęcie Deklaracja CE jest błędne – poprawne nazewnictwo to: Deklaracja zgodności WE oraz oznakowanie CE. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane, ale to Deklaracja WE jest nadrzędna – znak CE stanowi jej rezultat.