14 września 2020

Kategoria:
Inne

Co się dzieje z oryginałami aktów notarialnych pozostawianymi w kancelariach?

Wielu klientów odwiedzających kancelarie prawnicze zgłasza się z pytaniem, dlaczego nie został wydany im oryginał danego aktu notarialnego, a jedynie wypis tego dokumentu. Często bywa to źródłem nerwów – zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wszystko ściśle określa prawo. W poniższym artykule wyjaśniamy, co dzieje się z oryginałami aktów notarialnych znajdujących się w danej kancelarii notarialnej.

Przepis prawny na temat aktów notarialnych

Kwestia tego, że oryginał aktu notarialnego pozostaje w danej kancelarii jest szczegółowo uregulowana przez prawo, a mianowicie – przez artykuł 95 prawa o notariacie. Mówi on jasno, iż każdy oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany w jakiekolwiek inne miejsce poza kancelarię prawną. Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat. Co więcej, podczas czynności odczytywania aktu przez notariusza, porusza on tę kwestię na samym początku – jest to jednak często pomijane lub zapominane przez klientów kancelarii.

Co dzieje się z oryginałem aktu notarialnego?

Jak wspomnieliśmy powyżej, każdy oryginał aktu notarialnego spoczywa w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat. Co jednak dzieje się po upływie tego czasu? Wówczas kancelaria przechowująca akt jest w obowiązku, aby przekazać go do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Oryginał aktu nie zawiera żadnych pieczęci, a w związku z zakazem wynoszenia go poza kancelarię, dla klienta sporządzany jest wypis aktu. Tego typu czynnością zajmują się wszystkie kancelarie notarialne, w jednej z dzielnic Warszawy jest to chociażby Notariusz na Woli.

Oryginał aktu i jego wypis – jakie są różnice?

Wypis aktu notarialnego ma taką samą moc prawną, co jego oryginał – jest on niejako jego powtórzeniem, jednak bez podpisów stron. Wypis aktu notarialnego podpisywany jest wyłącznie przez notariusza, który opatruje go także okrągłą pieczęcią z godłem w środku oraz parafkami na połączeniu stron. W otoku pieczęci znajduje się imię i nazwisko notariusza. Na wypisie znajduje się więc identyczna treść, co na oryginalnym akcie notarialnym. Wypis aktu notarialnego wydaje się stronom tego dokumentu bądź osobom, którym zastrzeżono prawo do jego otrzymania, a także następcom prawnym. Wypis aktu notarialnego może być również za zgodą stron wydany również innym osobom, jednak w tym celu niezbędne jest prawomocne postanowienie sądu okręgowego. Wypis aktu, który posiada więcej niż jeden arkusz papieru, musi być ponumerowany, połączony, parafowany oraz spojony pieczęcią notariusza.