28 marca 2021

Kategoria:
Inne

Co powinna zawierać dokumentacja hydrogeologiczna?

Dokumentacja hydrogeologiczna to zbiór wymaganych przez rozporządzenie rezultatów badań, związanych z wodą i gruntem na danym terenie. Jej zawartość jest ściśle określona przez rozporządzenie, dlatego aby została zaakceptowana przez odpowiedni organ powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje. Wyjaśniamy, co dokładnie znajduje się w dokumentacji hydrogeologicznej.

W jakich sytuacjach potrzebna jest dokumentacja hydrogeologiczna?

Dokumentacja hydrogeologiczna jest wymagana zawsze, gdy przeprowadzane są jakiekolwiek prace geologiczne i hydrologiczne. Są nimi między innymi:

 • wykonywanie otworów wiertniczych lub ich likwidacja,
 • odwodnienia gruntu (spowodowane budową otworu wiertniczego lub eksploatacją podziemną),
 • wykonywanie odwiertów geotermalnych,
 • wykonywanie głębokich wykopów,
 • analiza warunków hydrologicznych i geologicznych pod kątem składowania odpadów lub innych substancji pod ziemią lub na powierzchni gruntu,
 • pobór wody podziemnej ze studni w ramach działalności gospodarczej lub w celu nawadniania gruntów.

Informacje w dokumentacji hydrogeologicznej – co mówi rozporządzenie?

Zawartość dokumentacji hydrogeologicznej jest dokładnie określona przez rozporządzenie Ministra Środowiska. Należy jednak zacząć od ścisłego podziału na część tekstową oraz graficzną. Część tekstowa zawiera:

 • stronę tytułową,
 • kartę informacyjną dokumentacji,
 • kopię koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych lub projekt robót geologicznych, których wyniki są przedstawione w dokumentacji, jeżeli sporządzenie tego projektu było wymagane,
 • część opisową,
 • spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych przy sporządzeniu dokumentacji.

Natomiast część graficzna zawiera:

 • mapy,
 • wykresy,
 • przekroje.

Jak mówi pracownik firmy GEOTEST oferujący kompleksowy zakres usług hydrologicznych i geologicznych:

Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest czasochłonną, lecz obowiązkową czynnością.  Firmy świadczące usługi hydrogeologiczne zatrudniają pracowników uprawnionych do przygotowywania takich dokumentów, dlatego klient nie musi obawiać się o formalności.

Kto sporządza dokumentację hydrogeologiczną?

Dokumentację hydrogeologiczną przygotowuje i sporządza hydrogeolog, który posiada odpowiednie uprawnienia. Na przykład w sytuacji poboru wód podziemnych oznaczane są one cyframi rzymskimi IV oraz V. Dotyczą wówczas między innymi umiejętności analizy warunków hydrogeologicznych, wykonywaniem odwodnień i znajdowanie źródeł wód.

Po dokładnym sporządzeniu dokumentacja hydrogeologiczna musi zostać skierowana do organu, który również odpowiada za jej akceptację. Przekłada się ją w 4 kopiach, a także w postaci elektronicznej (z zabezpieczeniem przed edycją i innymi formami ingerencji). Najczęściej jest nim wójt, burmistrz lub starosta. Jednak w przypadku wydobycia wód podziemnych nie przekraczając 50m3 na godzinę organem zatwierdzającym jest starosta, a w sytuacji wydobywania wód podziemnych przekraczając 50m3 na godzinę organem zatwierdzającym jest marszałek danego województwa.