transport-zmarlych
11 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Co należy wiedzieć o transporcie zmarłych?

Transport zwłok jest przykrą koniecznością, związaną z następującą później ceremonią pogrzebu. Ponieważ odejście bliskiej osoby jest traumatycznym przeżyciem, dobrze jest zaoszczędzić sobie dodatkowego stresu oraz przykrych emocji i zlecić organizację przewiezienia zwłok wyspecjalizowanej firmie, która przejmie za nas załatwienie niezbędnych formalności. A jak tę kwestię regulują przepisy?

Wszelkie sprawy związane z transportem zmarłych porządkuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 roku. Określa ono sposób wydawania odpowiednich zaświadczeń oraz niezbędnych pozwoleń. Znajdziemy w nim spis dokumentów, potrzebnych do uzyskania wszelkich zgód oraz wymagania sanitarne i techniczne, związane ze środkiem transportu, w którym powinien być przewożony zmarły.

Tylko najbliżsi

O pozwolenie na przewóz zwłok może starać się tylko najbliższa rodzina zmarłego, czyli osoby do tego uprawnione.

We wniosku o pozwolenie na przewóz zwłok zawiera się podstawowe dane wnioskodawcy oraz zmarłej osoby, czyli nazwisko, imię, datę urodzenia oraz ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, datę i miejsce zgonu, miejsce, z którego ciało będzie przewożone, a także miejsce pochówku, środek transportu zwłok i wreszcie dane personalne wnioskodawcy – wskazuje pracownik zakładu pogrzebowo-kamieniarskiego Gołębiewski z Gorzowa Wielkopolskiego.

Niezbędny będzie także dokument, potwierdzający przyczynę zgonu lub, jeśli jest ona nieznana, wykluczający chorobę zakaźną jako jego powód.

Transport

Karawany to charakterystyczne pojazdy, przeznaczone do transportu zmarłych. Aby taki samochód został zarejestrowany jako pojazd specjalny i był wykorzystywany w omawianym celu, musi przede wszystkim być oznakowany w sposób jasno wskazujący na jego przeznaczenie. Co więcej, kabina kierowcy powinna być odizolowana od części, w której znajduje się trumna ze zwłokami. Ważne jest, aby trumna została zamontowana w bezpieczny i solidny sposób, wykluczający jej przesuwanie się w czasie jazdy. Nie wolno zapomnieć o osobnym miejscu na płyny myjąco-czyszczące, środki dezynfekujące oraz jednorazowe rękawice ochronne. Podłoga w takim samochodzie musi nadawać się do łatwego odkażania oraz czyszczenia. Czynności te należy bowiem przeprowadzać po każdorazowym przewiezieniu ciała, używając dostępnych preparatów bakterio, wiruso i grzybobójczych. Co charakterystyczne dla omawianego środka transportu,  nie ma możliwości wstawienia siedzisk w miejscu, w którym znajduje się trumna.

Transport zwłok powinien odbywać się przede wszystkim w sposób godny, z zachowaniem należytego szacunku dla zmarłego. Jest to bowiem jego ostatnia podróż i nasze pożegnanie. Ważne, aby odbyło się w skupieniu i zadumie.