Poświadczenia notarialne
24 września 2019

Kategoria:
Inne

Co można załatwić u notariusza?

Specyfika i zakres pracy notariuszy są ściśle regulowane ustawowo. Notariusz to powołana przez Ministra Sprawiedliwości osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i jest upoważniona do sporządzania czynności notarialnych wymienionych w ustawie Prawo o notariacie, w tym między innymi sporządzania aktów notarialnych oraz poświadczeń. Poświadczenia notarialne mogą dotyczyć własnoręczności podpisu klienta, zgodności kopii dokumentu z oryginałem, a nawet pozostawania przy życiu danej osoby. Czym dokładniej jest poświadczenie notarialne? Czytaj dalej!

Czym jest poświadczenie notarialne?

Prawo o notariacie wśród kompetencji specjalistów pracujących w tym zawodzie wymienia między innymi: sporządzanie poświadczeń.

„Poświadczenie notarialne to nie tylko stwierdzenie autentyczności podpisu na dokumencie (np. pod umową lub pod jednostronnym oświadczeniem). Jest to szeroka kategoria czynności notarialnych, które mogą wywoływać określone skutki prawne. Poświadczenia te obejmują: stwierdzenie własnoręczności podpisu; potwierdzenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; stwierdzenie daty okazania dokumentu (tak zwana “data pewna”); potwierdzenie pozostawania danej osoby przy życiu lub w określonym miejscu.” – wyjaśnia zagadnienie poświadczeń notarialnych ekspert z Kancelarii Notarialnej Notariusz Moniki Daneckiej-Białek w Poznaniu.

Zatem jest kilka rodzajów poświadczeń notarialnych. Mogą one dotyczyć podpisów, kopii dokumentów, dat lub osób.

Rodzaje poświadczeń notarialnych

W zakresie usług oferowanych przez kancelarie notarialne znaleźć można: sporządzanie poświadczeń notarialnych. Dzielą się one na kategorie takie jak:

  • poświadczenia autentyczności podpisów – niektóre dokumenty, w tym umowy, dla swojej ważności lub po to aby wywołały określony skutek prawny, wymagają umieszczenia w nich odpowiedniej wzmianki od notariusza, która potwierdza, że znajdujące się na nich podpisy rzeczywiście należą do danych osób,
  • poświadczenia zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem – jest to czynność, który umożliwia korzystanie z kopii dokumentu na takich samych prawach i warunkach, jakie daje oryginał (poświadczona przez notariusza kopia ma moc oryginału). Takie poświadczenia często przeprowadza się w przypadku świadectw dojrzałości, dyplomów i orzeczeń sądowych,
  • poświadczenia daty na dokumencie – notariusz nadaje dokumentowi “datę pewną’, potwierdzając moment jego okazania (co jest dowodem jego istnienia w danym momencie). Ta czynność notarialna nie poświadcza treści samego dokumentu,
  • poświadczenia pozostawania przy życiu – jest to czynność notarialna, która polega na ustaleniu przez notariusza życia lub miejsca, w którym przebywa dana osoba. Odbywa się na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości przy jednoczesnej obecności osoby zainteresowanej.

Poświadczenia to jedne z wielu czynności notarialnych, do których wykonania jest upoważniony notariusz. Zakres jego obowiązków jest dużo szerszy, a korzystanie z takich usług często okazuje się niezbędne przy wielu, pozornie banalnych sprawach.