uklad-centralnego-smarowania
15 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka układów centralnego smarowania jedno- i dwuliniowych

Efektywne smarowanie ruchomych elementów maszyn, przykładowo urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej, jest niezbędne do zapewnienia im maksymalnej funkcjonalności i uchronienia przed uszkodzeniami, powstającymi w wyniku dużych tarć. Dostarczanie smaru do odpowiednich elementów jest zadaniem układu centralnego smarowania. Na rynku dostępnych jest kilka różnych rozwiązań z tej kategorii, w poniższym artykule omówimy dwa z nich, a więc układ jedno- oraz dwuliniowy.

Czym jest układ centralnego smarowania?

Układem centralnego smarowania nazywamy instalację, której zadaniem jest równomiernie dozowanie odpowiednich ilości smaru do ruchomych elementów urządzeń mechanicznych, wykorzystywanych między innymi w przemyśle, górnictwie, hutnictwie. Na instalację składa się wiele różnych elementów – jej sercem jest pompa, do której z kolei podłączane są przewody, a za ich pośrednictwem dozowniki, łączniki, rozdzielacze. Za pracę całego układu odpowiadają elektroniczne urządzenia sterujące.

Układ jednoliniowy

Instalacje tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj w przemyśle spożywczym i maszynowym do zasilania urządzeń, w których nie ma zbyt dużej ilości punktów wymagających smarowania. Do pompy tłoczącej smar podłączany jest elastyczny lub miedziany przewód główny, do którego z kolei podłączane są w sposób szeregowy dozowniki bądź rozdzielacze, które dystrybuują smar do konkretnych punktów. Pompa tłocząca musi wytwarzać odpowiednio wysokie ciśnienie, aby smar mógł dostać się do każdego punktu układu. Ponadto w skład instalacji wchodzi również tzw. system redukujący, którego zadaniem jest obniżanie ciśnienia w całym układzie po zakończonej pracy. W ten sposób unika się ryzyka uszkodzenia bądź rozszczelnienia przewodów, które z kolei skutkuje przeciekami smaru.

Układ dwuliniowy

Podstawową kwestią, odróżniającą układ dwuliniowy od jednoliniowego jest zastosowanie równolegle dwóch, a nie jednego przewodu do transportowania smaru. Dlaczego stosowanie takiego rozwiązania ma sens?

W układzie dwuliniowym przewody pracują na zmianęwyjaśnia specjalista firmy UCS – Podczas gdy jeden z nich dostarcza smar do rozdzielaczy i dozowników, drugi pełni funkcję odpowietrzenia. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać ciągłość pracy, układ może dostarczać smar do maszyn bez ryzyka nadmiernego wzrostu ciśnienia, które może prowadzić do uszkodzenia przewodów. Układy tego rodzaju stosowane są do zasilania bardzo rozbudowanych zespołów urządzeń, w których występuje ponad 200 punktów smarowania.