14 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Charakterystyka systemów odzysku ciepła

Energooszczędność staje się dla nas coraz ważniejszym zagadnieniem. Inwestujemy w budownictwo energooszczędne, które polega na redukcji strat ciepła, odpowiedniej izolacji, wentylacji i klimatyzacji. W naszym artykule skoncentrujemy się na metodach odzysku ciepła, których stosowanie jest opłacalne w systemach klimatyzacyjnych zarówno nowych, jak i starych budynków.

Metody odzysku ciepła

Odzysk ciepła, pod względem technicznym, możemy przeprowadzać na dwa sposoby. W pierwszym z nich wykorzystujemy systemy, które pracują bez medium pośredniczącego w wymianie ciepła. Inne systemy przekazują ciepło w sposób pośredni, np. powietrze usuwane – nośnik ciepła – świeże powietrze. Urządzenia, które służą do odzysku ciepła, mogą realizować proces odzysku ciepła wyłącznie jawnego lub jawnego i utajonego.

Najczęściej wybierane i wykorzystywane układy bez medium to rekuperacyjne wymienniki przeponowe, regeneracyjne wymienniki obrotowe i recyrkulacja – dowiadujemy się w firmie usługowo-handlowej PUCH z Łodzi.

Recyrkulacja realizowana jest najczęściej w komorze mieszania, która stanowi jeden z elementów bloku uzdatniania powietrza w centrali klimatyzacyjnej. Część usuwanego z pomieszczenia powietrza zawraca do komory, gdzie zostaje zmieszane ze świeżym powietrzem zewnętrznym. Dzięki takiemu układowi możemy odzyskiwać ciepło w zimie i odzyskiwać chłód w lecie, co stanowi wygodne rozwiązanie. W grupie urządzeń, które wykorzystują czynnik pośredniczący, znajdziemy sprężone wymienniki glikolowe lub wodne, absorpcyjne lub sprężarkowe pompy ciepła oraz rurki ciepła. Odzysk ciepła przez rurki różni się od recyrkulacji, którą omówiliśmy jako przykład. Kilka rzędów rurek nawiewnych umieszczana jest w taki sposób, by jedne ich końce znajdowały się w kanale nawiewnym, drugie w kanale powietrza usuwanego. Po stronie powietrza usuwanego odparowuje tzw. czynnik ziębczy, pobierając ciepło od powietrza. Para skrapla się przy drugim końcu rurki i spływa do ich dolnej części. Mamy możliwość oddawania ciepła do zewnątrz, jednak latem nie możemy odzyskiwać z powietrza chłodu.

Dlaczego warto wybrać odzysk ciepła?

Przepisy dotyczące budownictwa zmieniają się stosunkowo szybko i nie dotyczy to tylko norm związanych ze wznoszeniem samej konstrukcji. Zwiększają się również na przykład wymagania co do ilości świeżego powietrza w nowoczesnych budynkach. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na energię, ponieważ potrzebujemy większych centrali klimatyzacyjnej. Zastosowanie odzysku ciepła obniża koszty całej instalacji i koszty związane z jej użytkowaniem. System jest najbardziej wydajny i opłacalny, jeśli mówimy o kompletnym układzie wentylacyjno-klimatyzacyjnym. Jeśli projektant chce postawić na rozwiązanie odzysku ciepła, powinien przeanalizować sprawność i wydajność w różnych warunkach pracy, oraz jaki będzie to miało wpływ na zużycie energii elektrycznej przez cały system. Projektant musi mieć dostęp do kompletnej dokumentacji budowlanej, by móc ocenić izolacyjność przegród. Choć wszystkie nowoczesne urządzenia elektryczne muszą zawierać deklaracje od producentów na temat sprawności i wydajności, projektant instalacji powinien wziąć też pod uwagę pozostałe elementy układanki całej inwestycji oraz ocenić, jak klimatyzacja z odzyskiem ciepła będzie w nim funkcjonowała.