29 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Charakterystyka przepompowni melioracyjnych

Skuteczny system odprowadzania wody to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa. Właśnie dlatego tak ważne jest to, by zadbać o odpowiednio wykonane i zamontowane przepompownie melioracyjne. Służą one do nawadniania lub odwadniania terenów. Stanowią tym samym istotny element systemów melioracji. Aby dobrze spełniały swoje funkcje, muszą być wydajne i dobrze wykonane. Czym się charakteryzują przepompownie melioracyjne?

Zadania przepompowni melioracyjnych

Systemy melioracyjne kierują ruch wody w miejsce, na którym może ona swobodnie spływać. Bez ich udziału nawet opady deszczu stanowiłyby zagrożenie dla okolicznych mieszkańców oraz ich domów i gospodarstw.

Przepompownie melioracyjne wykorzystuje się do odpompowania wód z obszarów, na których z różnych powodów nie jest możliwy naturalny odpływ grawitacyjny. Chodzi tu m.in. o tereny bezodpływowe oraz depresyjne.

Zdarza się czasem, że naturalny odpływ wód został zablokowany przez działalność człowieka. W takich przypadkach również nieodzowne okażą się właśnie pompownie melioracyjne, które zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się wody i zalewaniu terenów.

Przepompowniami nazywa się budynki, w których umieszczono agregaty pompowe. Główną funkcją tych urządzeń jest wymuszanie przepływu wody z miejsc zagrożonych zalewaniem i transportowanie jej w najbezpieczniejszy dla otoczenia sposób. Przepompownie transportują wodę do odbiornika naturalnego, którym najczęściej jest rzeka lub innego rodzaju ciek wodny.

Cechy techniczne przepompowni

Konstrukcja przepompowni melioracyjnych różni się w zależności od miejsca, na którym ma być stawiany taki obiekt. Cechą, którą należy brać po uwagę w pierwszej kolejności, jest wydajność przepompowni, odnosząca się do tego, ile metrów sześciennych wody przepompowuje się w ciągu sekundy. Te wartości liczbowe są bardzo zróżnicowane, a o dokładne dane najlepiej dopytać przedstawiciela firmy Hydromel-3.

Jeśli chodzi o budowę pompowni, to zazwyczaj ma ona zbiornik gromadzący dopływające wody i odznaczający się retencją (jest to zdolność do zgromadzenia określonej objętości).

Poziom wody w odbiorniku naturalnym musi być zawsze wyższy od tego w zbiorniku dopływowym. W innym wypadku stosowanie pompowni nie miałoby sensu ze względów energetycznych.

Wydajność przepompowni należy zawsze dostosowywać do lokalnych warunków.
W przypadku, gdy wody nie jest zbyt dużo, nie trzeba instalować bardzo mocnej i wydajnej przepompowni. Takie działania mogłyby generować niepotrzebne koszty – potrzeba wówczas więcej energii do zasilania.

Komu powierzyć stawiania przepompowni melioracyjnych?

Prawidłowe zaprojektowanie przepompowni melioracyjnej stanowi wyzwanie. W takiej pracy trzeba bowiem łączyć wiedzę z różnych dziedzin, min. z melioracji i hydrologii, elektroenergetyki, automatyki oraz techniki pompowej. Tym bardziej trzeba więc przykładać wagę do profesjonalizmu i doświadczenia usługodawców.

Co więcej każda realizacja jest inna i należy indywidualnie dopasować jej przebieg oraz oczekiwany efekt końcowy. Najlepszą opcją będzie więc powierzenie wykonania prac firmie, która od lat specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości systemów melioracyjnych.