25 sierpnia 2017

Kategoria:
Inne

Charakterystyka materiałów ściernych

Materiały ścierne to grupa produktów, które są niezbędne w ostatecznej obróbce obiektów takich jak części maszyn. To dzięki nim możliwe jest nadanie obrabianemu przedmiotowi takich właściwości jak odpowiednia gładkość, czy precyzyjnie odmierzony kształt i rozmiar.

Czym jest materiał ścierny?

Materiałami ściernymi nazywamy produkty takie jak taśmy, tarcze, papiery czy pasty, które dzięki swej ziarnistej lub – w przypadku past – konsystencji mogą być wykorzystywane do wierzchniej obróbki różnych tworzy między innymi metalu czy drewna. Ziarenka materiałów ściernych działają jak ostrza maszyn wykorzystywanych w obróbce skrawaniem, ich zadaniem jest oddzielenie warstwy tzw. naddatku od bryły obrabianego przedmiotu. Naddatek ten przyjmuje postać pyłu.

Podział materiałów ściernych

Materiały ścierne można podzielić na wiele kategorii biorąc pod uwagę różne ich parametry. Między innymi:

  • Pochodzenie – oznacza ono, czy ziarna materiału ściernego otrzymywane są z tworzyw naturalnych czy sztucznych. Do pierwszej z nich zaliczamy korund, kwarc, krzemień, diament oraz szmergiel, do drugiej zaś – elektrokorund, węglik krzemu, diament sztuczny, węglik boru oraz borazon
  • Forma materiału ściernego – jak zostało powiedziane w poprzednim akapicie, materiały ścierne mogą przyjmować różną formę. Do najpopularniejszych należą papiery, siatki, tarcze, taśmy, gąbki oraz pasty
  • Rodzaj spoiwa – zadaniem spoiwa jest wiązanie ziaren materiału ściernego z podłożem, np. papieru lub płótna. Bardzo istotne jest oddzielnie materiałów wykorzystywanych w obróbce ręcznej i mechanicznej – w drugim przypadku zastosowane spoiwa muszą charakteryzować się znacznie wyższą wytrzymałością. Wyróżnić możemy między innymi spoiwa: ceramiczne, magnezytowe, bakelitowe, silikatowe oraz szelakowe
  • Wielkość ziaren – bardzo ważnym parametrem materiałów ściernych jest wielkość ich ziaren. To od niej zależy efektywność ścierania. Należy bardzo dokładnie dobierać pod tym kątem materiały ścierne, gdyż użycie materiału o nieodpowiedniej wielkości ziaren może być przyczyną uszkodzenia powierzchni obrabianego tworzywa lub zbyt niska efektywność obróbki. Zazwyczaj powierzchnie szlifuje się przy pomocy kilku materiałów o różnej wielkości ziaren, zaczynając od tych większych – tutaj również należy uważnie dobieraj granulację, gdyż w przeciwnym przypadku może pojawić się problem z usunięcie zarysowań powierzchni.

-Ponadto materiały można podzielić na ściernice twarde oraz miękkie – tłumaczy specjalista z firmy Tols Generalna zasada brzmi, że materiały miękkie szlifujemy twardymi ściernicami, zaś twarde – miękkimi.