2 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Charakterystyka linii do produkcji profili PVC

Produkcja profili lub też wytłaczanie to ciągły proces, w którym produktem końcowym są wyroby bądź półwyroby, np. w postaci profilów, polegający na uplastycznieniu materiału oraz jego ukształtowaniu. Niezbędna w tym procesie jest linia do produkcji tworzyw sztucznych, której krótką charakterystykę prezentujemy w poniższym artykule.

Jaki jest cel procesu wytłaczania?

Materiałem wyjściowym w procesie produkcji profili są tworzywa w postaci proszku, granulatu, płatków lub wiórów. Wytłaczanie prowadzi się w celu formowania oraz mieszania tworzyw sztucznych. W pierwszym etapie uplastyczniony materiał na skutek dużego ciśnienia jest przeciskany przez ustnik, który odpowiednio ukształtowany, nadaje pożądaną formę tworzywu. W przypadku formowania materiałów jednorodnych, takich jak np. czyste polimery, stosuje się wytłaczarki jednoślimakowe. Do procesu wytłaczania profili PVC, czyli tworzyw wrażliwych termicznie, wykorzystuje się wytłaczarki dwuślimakowe (przeciwbieżne lub planetarne), a do produkcji tworzyw modyfikowanych i kompozytów polimerowych – wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne.

Wytłaczarka głównym elementem linii do produkcji profili

W procesie mieszania również wykorzystuje się wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne, chociaż można zastosować inne urządzenia, takie jak mieszalniki lub walcarki – ich rodzaj zależy od wymaganej wydajności procesu. Dla mniejszych można posłużyć się urządzeniami pracującymi w sposób cykliczny, a dla większych (np. w zastosowaniach przemysłowych) – wytłaczarką dwuślimakową, która pracuje w sposób ciągły.

Najważniejszym elementem wchodzącym w skład linii do produkcji profili PVC jest wytłaczarka dwuślimakowa, która występuje w dwóch rodzajach – współbieżnym (jej ślimaki obracają się w tym samym kierunku) oraz przeciwbieżnym (w tym przypadku ślimaki obracają się w kierunkach przeciwnych). Zbudowana jest ona z czterech układów:

  • Uplastyczniającego
  • Formującego
  • Napędowego
  • Sterowania

W pierwszym z nich znajduje się układ cylinder-ślimak, który dostarcza do głowicy tworzywo ze stałą prędkością, miesza je w celu zapewnienia jednorodności jego składu oraz temperatury, ogrzewa je do stopnienia i wymaganej przez proces temperatury i spręża, aby usunąć powietrze spomiędzy jego ziaren i wytworzyć ciśnienie wystarczające dla pokonania oporów przepływu przez głowicę. Układem formującym jest natomiast głowica wytłaczarska, która nadaje uplastycznionemu tworzywu żądany format poprzez umieszczoną na jego końcu dyszę o odpowiednim kształcie.

Urządzenia kalibrujące, obcinające i składujące

Kolejnymi elementami linii produkcyjnej profili PVC są urządzenia kalibrujące i chłodzące, które nadają i utrwalają kształt wyrobu. Podczas kalibracji profil jest przeprowadzany przy odpowiednim docisku przez długą i chłodzoną tuleję zespalając się i utrwalając swój kształt oraz wymiary. Dodatkowe chłodzenie profilu stosuje się również po opuszczeniu kalibratora w urządzeniach chłodzących stanowiących długie wanny z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody chłodzącej.

Na samym końcu znajdują się urządzenia służące do odbierania wytłoczonego profilu z głowicy i podawania go do urządzeń obcinających oraz składujących – podsumowuje właściciel firmy Pol-Service Majcher Jacek zajmującej się dostarczaniem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.