29 sierpnia 2017

Kategoria:
Inne

Charakterystyka kursów na koparki

Coraz częściej młodzi ludzie interesują się kursami, które mogą przygotować ich do znalezienia pracy w najbardziej potrzebnych obecnie zawodach. Jednym z nich jest z pewnością zawód operatora koparki. Przedstawiamy charakterystykę kursów, dzięki którym można uzyskać kwalifikacje uprawniające do obsługi koparki.

Kim jest operator koparki

Operator koparki to ktoś, kto obsługuje maszynę służącą do robót ziemnych. Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego zawodu najczęściej pracuje na budowach dróg i różnego rodzaju obiektów lub w składach materiałów sypkich, w których koparkę wykorzystuje się do wykonywania czynności przeładunkowych.

Praca operatora nie jest skomplikowana, jednak warto posiadać do niej odpowiednie predyspozycje, w tym przede wszystkim być odpowiedzialnym, spostrzegawczym i zdolnym do oceny ewentualnego ryzyka – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Kursal”.

Operatorem koparki zostać można po ukończeniu odpowiedniego kursu, który daje jego absolwentom wymagane do wykonywania zawodu uprawnienia. Rozpocząć go mogą osoby pełnoletnie, które posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat jest zdolny do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności.

O kursie

Kurs operatora koparki trwa średnio 134 h, z czego 52 h przeznaczone są na naukę teorii, a w ciągu pozostałych 82 h uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności praktyczne.

Podczas trwania kursu jego uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy i zyskują dostęp do wiedzy na temat użytkowania eksploatacyjnego, budowy koparek, specyfikacji dokumentacji technicznej, wiedzy o spalinowych silnikach, hydraulice i podstawach elektrotechniki. Ponadto, kursanci poznają aspekty technologii robót koparką.

Kurs na koparkę kończy się egzaminem państwowym, a jego absolwenci otrzymują świadectwo i książkę operatora.

Co daje kurs

Kurs operatora koparki daje możliwość zdobycia konkretnej wiedzy związanej z obsługą tego rodzaju maszyn oraz umiejętności praktycznych, które są bardzo cenione na rynku pracy. Został on stworzony z myślą o tych którzy są świadomi zachodzących na nim zmian i wiedzą jak wielkie możliwości daje posiadanie uprawnień do obsługi i poruszania się koparką.