hydraulika silowa
29 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

Charakterystyka i zasady działania hydrauliki siłowej

Hydraulika siłowa stanowi aktualnie najważniejszy dział nauk o praktycznym wykorzystaniu ruchu cieczy i zajmuje się przede wszystkim tworzeniem układów hydraulicznych. Napęd hydrauliczny znajduje liczne zastosowania w konstrukcji urządzeń przemysłowych i rolniczych, a nawet w budownictwie. Liczne zalety tego typu mechanizmów pozwalają im na rywalizację z urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi.

Czym jest układ hydrauliczny?

Każdy układ hydrauliczny tworzy system połączonych ze sobą elementów, składających się na zamknięty obieg. Zadaniem takiego układu jest sterowanie lub przekazywanie energii z wykorzystaniem płynu pod ciśnieniem – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa BIPROMASZ.

Działanie układu hydraulicznego

Działanie układów hydraulicznych opiera się na pracy cieczy, której przepływ wewnątrz układu jest sterowany i wymuszony przez pracę pompy. Energia, która powstaje w wyniku ruchu cieczy, odbierana jest następnie przez siłowniki lub cylindry hydrauliczne. W układach z siłownikami energia pozyskana ze strumienia cieczy zamieniana jest na ruch obrotowy, natomiast w urządzeniach cylindrycznych – w ruch prostoliniowy.

Budowa układu hydraulicznego

Urządzenia wykorzystujące napęd hydrauliczny mogą być bardzo złożone, a ich konstrukcja uzależniona jest od planowanego zastosowania, możemy jednak wskazać kilka podstawowych, najistotniejszych elementów, które tworzą najprostszy układ hydrauliczny.

Wśród nich należy wymienić przede wszystkim zbiornik z cieczą hydrauliczną, pompę oraz zawór zwrotny, który zapewnia jednokierunkowy przepływ płynu. Inne części charakterystyczne dla układów hydraulicznych to m.in. filtry, silniki hydrauliczne i zawory regulujące dopływ cieczy do silnika, siłowniki i odpowietrzacze.

Urządzenia z napędem hydraulicznym cieszą się dużą popularnością w wielu gałęziach przemysłu ze względu na liczne zalety. Do najważniejszych możemy zaliczyć niewielkie rozmiary i wagę, dużą odporność mechaniczną i powolne zużywanie podzespołów, łatwe sterowanie – duża czułość i szybka reakcja na działania operatora, precyzja.