gasnica-sniegowa
23 kwietnia 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka gaśnic śniegowych

Niekontrolowany ogień zawsze stanowi niebezpieczeństwo dla znajdujących się w pobliżu osób, zwierząt i przedmiotów, dlatego tak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania na zagrożenie pożarem oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Przystępując do gaszenia ognia należy pamiętać, że nie wszystkie materiały możemy traktować takim samym środkiem gaśniczym. W jakich sytuacjach stosuje się gaśnice śniegowe?

W Polsce rozróżnia się obecnie 5 grup pożarów ze względu na rodzaj materiału i przebieg procesu jego palenia (od A do D oraz F). Klasyfikacja ta jest o tyle ważna, że pozwala w łatwy sposób zdecydować o rodzaju zagrożenia, z jakim mamy do czynienia i wybrać najlepszy rodzaj środka gaśniczego – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Sprzęt-Poż.

Co jest w gaśnicy?

Środkiem gaśniczym zamkniętym w butli gaśnicy może być woda (gaśnice pianowe), proszek fosforanowy albo węglanowy (gaśnice proszkowe), zamiennik halonu lub dwutlenek węgla. W zależności od rodzaju wypełnienia, gaśnice przeznaczone są do gaszenia konkretnych rodzajów pożarów, a informację o tym, do której grupy możemy stosować dane urządzenie, producent musi umieścić bezpośrednio na etykiecie umieszczonej na butli.

Gaśnica śniegowa – gaszenie ognia dwutlenkiem węgla

Wypełnieniem gaśnicy śniegowej jest właśnie dwutlenek węgla (CO2). Ten rodzaj środka gaśniczego wykorzystuje się do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, gazów i instalacji oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V.

Jak wynika z powyższego, gaśnice CO2 przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup B i C. Grupa pożarowa B obejmuje ciecze palne oraz materiały stałe, które topią się pod wpływem wytworzonego ciepła, a więc np. naftę, stearynę, benzynę czy wosk. Do grupy pożarowej C zaliczamy gazy palne, takie jak propan, butan, etan, metan i acetylen. Gaśnice śniegowe sprawdzają się również podczas gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem.

Olbrzymią zaletą gaśnic śniegowych jest fakt, że nie powodują one uszkodzeń chemicznych i nie zanieczyszczają gaszonych przedmiotów. Mają też jednak pewne ograniczenia. Ponieważ śnieg jest bardzo lekki, a w butli mieści się maksymalnie 5kg, nie nadają się one do użytku na wolnym powietrzu, a największe modele umożliwiają gaszenie przez maksymalnie 10 sekund.

Za pomocą gaśnicy CO2 nie należy gasić tlącej się na człowieku odzieży, ze względu na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego, który może powodować dodatkowe obrażenia ciała (odmrożenia). Ich użycie może też powodować szok termiczny niektórych urządzeń, dlatego nie zaleca się ich do gaszenia metali.

Ze względu na właściwości i możliwości gaśnic śniegowych, takie urządzenia gaśnicze stosuje się w szeroko pojętym przemyśle, a także w laboratoriach chemicznych, na stacjach paliw, w lakierniach samochodowych oraz rozmaitych wytwórniach i miejscach składowania cieczy i gazów palnych.