oczyszczalnie sciekow
28 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

Charakterystyka biologicznych oczyszczalni ścieków

Powstawanie ścieków jest nieuniknioną konsekwencją działalności człowieka. Powstają nie tylko w wyniku pracy zakładów przemysłowych, ale także w efekcie działalności rolniczej i codziennie, w każdym gospodarstwie domowym.

Ściekami nazywamy wszystkie substancje, które odprowadzane są rurociągami – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa MiM. W ich składzie są zarówno odpady przemysłowe, jak i resztki żywności przetwarzanej w domach, fekalia i wykorzystana woda użytkowa. Niestety, ścieki charakteryzuje duża szkodliwość bez względu na ich rodzaj i pochodzenie. Dlatego zanim zostaną odprowadzone do odbiornika, powinny zostać oczyszczone.

Rodzaje oczyszczalni ścieków

Ze względu na wykorzystywane procesy technologiczne, wyróżnia się 4 rodzaje oczyszczalni ścieków; biologiczne, mechaniczne, chemiczne i hydrobotaniczne. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od rodzaju ścieków i składników przeważających w ich składzie.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Ten sposób oczyszczania ścieków pozwala na usunięcie zanieczyszczeń rozkładalnych biologicznie, czyli organicznych. W takim procesie wykorzystuje się kolonie mikroorganizmów w postaci utwierdzonej biomasy lub zawieszonych w toni. Pierwsza z metod wykorzystuje zatem złoża biologiczne, a druga nosi miano metody osadu czynnego.

Oczyszczanie biologiczne polega na rozkładaniu zanieczyszczeń przez zawarte w osadzie lub biomasie bakterie. Dzięki pożywce uzyskanej z zanieczyszczeń kolonie mikroorganizmów rozrastają się. Niespożytkowane przez bakterie resztki zanieczyszczeń uwalniane są w jako dwutlenek węgla i woda lub – w warunkach beztlenowych – dwutlenek węgla i metan.

Zastosowania oczyszczalni biologicznych

Nowoczesne oczyszczalnie biologiczne łączą rozmaite technologie. Wykorzystują nie tylko najważniejsze tutaj, starannie komponowane szczepy bakterii, ale też zautomatyzowane, łatwe w obsłudze systemy sterowania i lekkie, a jednocześnie mocne materiały. Dzięki temu z ich możliwości z powodzeniem sprawdzają się w charakterze oczyszczalni przydomowych, ale również w obiektach wypoczynkowych, czy w obsłudze komunalnej niewielkich miejscowości.