25 września 2017

Kategoria:
Inne

Charakterystyka badań do pozwolenia na broń

Przepisy regulujące posiadanie broni są w Polsce bardzo restrykcyjne, stąd też stosunkowo niski na tle innych państw odsetek osób posiadających w naszym kraju odpowiednie uprawnienia. W niektórych kręgach, np. w środowisku łowieckim czy sportowym, posiadanie broni to jednak częsta praktyka. Jakie badania należy wykonać, aby móc uzyskać pozwolenie na broń?

Badania na posiadanie broni – dla kogo i w jakim celu?

Kto musi poddać się badaniom uprawniającym do uzyskania pozwolenia na broń?

Na to pytanie odpowiada ekspert z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KOLMED s.c.: O posiadanie broni może ubiegać się każdy, kto wykaże potrzebę posługiwania się nią do celów ochrony osobistej lub osób trzecich i mienia, a także do uprawiania sportu, łowiectwa, kolekcjonowania, rekonstrukcji historycznych oraz do celów pamiątkowych bądź szkoleniowych. W tym celu należy przejść kompleksowe badania, które pozwolą wyeliminować ryzyko związane z ewentualnymi zaburzeniami psychologicznymi lub nieprawidłowościami zdrowotnymi u osób ubiegających się o pozwolenie. Badaniom tym muszą również poddać się osoby, w przypadku których wymaga tego specyfika wykonywanego zawodu, a więc m. in. strażnicy miejscy, detektywi, pracownicy ochrony oraz wszyscy zatrudnieni na stanowiskach związanych z produkcją oraz obrotem bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi artykułami. Warto przy tym zaznaczyć, że badania są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia nie tylko na broń palną, ale też np. sportową czy gazową.

Jakie badania do pozwolenia na broń?

Aby uzyskać pozwolenie na broń, niezbędne jest przedłożenie odpowiednich orzeczeń lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań do posiadania broni. W tym celu należy wykonać następujące badania do pozwolenia na broń:

  • Badanie lekarskie – lekarz orzekający o stanie zdrowia kandydata na uzyskanie pozwolenia na broń przeprowadza ogólne badanie, skupiając się głównie na wykluczeniu zaburzeń ze strony układu nerwowego i układu ruchu, a także sprawdzając słuch. Ponadto lekarz kieruje kandydata na badanie poziomu cukru we krwi i EKG, a także do okulisty.
  • Badanie psychologiczne – składa się z dwóch części: rozmowy z psychologiem oraz testów psychologicznych. Psycholog w trakcie rozmowy ocenia poziom intelektualny kandydata i typ jego osobowości ze szczególnym naciskiem na ocenę zachowania w sytuacjach stresowych i trudnych. Ocenie poddawana jest również inteligencja emocjonalna ubiegającego się o pozwolenie na broń, a także stopień jego dojrzałości społecznej.

Pozytywny rezultat badań pozwala uzyskać odpowiednie orzeczenia lekarskie niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na broń.

Tagi: , ,