6 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Cechy transportu ponadgabarytowego

Rozwinięta sieć usług i infrastruktura transportowa sprawia, że w dzisiejszych czasach możemy bez większego problemu sprowadzić lub wysłać ładunek w praktycznie dowolne miejsce na świecie. Problem zaczyna się dopiero w sytuacji, gdy nasz towar ze względu na swoje rozmiary nie mieści się w ogólnie przyjętych standardach i definicjach prawnych. Mamy wtedy do czynienia z transportem ponadgabarytowym. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest transport ponadgabarytowy?

W literaturze branżowej termin „transport ponadgabarytowy” często używany jest zamiennie z pojęciami „transport nienormatywny” lub „transport ponadnormatywny”. Nazywamy w ten sposób ogół czynności wykonywanych w celu przewiezienia z punktu A do punktu B dowolnego ładunku o znacznych rozmiarach, który ze względu na możliwość uszkodzenia lub wysokie koszty nie może być podzielony na dwie lub więcej części w celu przewiezienia ich osobno. Należy pamiętać, że obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy wyraźnie stwierdzają, że po drogach mogą normalnie przemieszczać się pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 40 ton, zaś maksymalne wymiary to 16,5 metra długości, 4 metry wysokości i 2,55 metra szerokości.

Organizacja transportu ponadgabarytowego

Aby możliwe było przewiezienie ładunku, który wymyka się podanym wyżej ograniczeniom – waży więcej, niż przewidziane maksimum lub nie może być przewieziony na standardowej przyczepie lub naczepie – konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Dokumenty takie wydaje zarząd dróg, na których planowo ma odbywać się transport ładunku lub inny organ decyzyjny, na przykład starosta. W zależności od wagi i rozmiarów ładunku instytucje te wydają pozwolenie odpowiedniej kategorii – jest ich w sumie siedem. Aby uzyskać zezwolenie konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, np. ekspertyzami mostowymi potwierdzającymi, że ładunek może zostać bezpiecznie przewieziony na danym odcinku drogi bez stwarzania zagrożenia dla infrastruktury lub otoczenia.

Planowanie transportu ponadgabarytowego

Transport ponadgabarytowy to jedno z najtrudniejszych zadań przed jakim może stanąć firma transportowa.

Wymaga ono bardzo rzetelnego i szczegółowego planowania pod każdym względem – wyjaśnia specjalista firmy LatisNależy określić, jakie będą najlepsze środki do przewozu danego ładunku, ustalić optymalną trasę przewozu i określić jakie utrudnienia mogą wystąpić na drodze. W momencie przewożenia ładunku o dużej długości przeszkodzą nie do pokonania może okazać się zwykłe rondo, nie stanowiące problemu dla zwykłych pojazdów. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę wcześniej, ponieważ specyfika transportu ponadgabarytowego utrudnia a w wielu przypadkach nawet uniemożliwia modyfikowanie obranej trasy na bieżąco.