7 marca 2021

Kategoria:
Inne

CCTV a RODO. Legalność monitoringu wizyjnego

Ochrona danych osobowych stanowi obecnie ważny element biznesu i życia społecznego. Zapewnia większe bezpieczeństwo wszystkim osobom, które korzystają z usług instytucji publicznych, placówek służby zdrowia, internetu czy też nawiązują stosunek pracy. Nowe przepisy regulują wiele typów działań, wskazując granice, których przekraczanie jest karane przez prawo. Jak w świetle tych przepisów wygląda monitoring wizyjny?

CCTV i systemy kontroli dostępu w ochronie osób i mienia

Telewizja przemysłowa oraz systemy kontroli dostępu od wielu lat są wykorzystywane do ochrony mienia i poprawy bezpieczeństwa osób. Dlatego wiele z nich zastanawia się, dlaczego stosowanie tych środków jest ograniczone prawem, skoro mają one ten sam cel, co ochrona danych osobowych. W rzeczywistości jest on taki sam tylko z pozoru. W pierwszym przypadku systemy monitoringu wizyjnego pracują przeważnie na rzecz przedsiębiorców i instytucji. Drugi chroni prawa poszczególnych osób do prywatności i zachowania godności osobistej.

Oczywiście są to granice umowne, bo przecież telewizję przemysłową może sobie zainstalować przeciętny użytkownik do ochrony terenu czy dla bezpieczeństwa rodziny. Monitoring wizyjny zawsze jednak będzie skoncentrowany na zabezpieczaniu przed włamaniem, kradzieżą czy napadem, bez bezpośredniego ukierunkowania na konkretną osobę. Natomiast kradzież danych osobowych pozwala na ograbienie kogoś nie tylko z majątku, ale również godności, czy dobrego imienia, a w dalszej konsekwencji – pracy, rodziny, stanowiska czy funkcji.

Podstawy prawne monitoringu CCTV

Od 2018 roku w Polsce obowiązują znowelizowana Ustawa o ochronie danych osobowych oraz unijne rozporządzenie znane jako RODO. Oba te dokumenty definiują pojęcie danych osobowych oraz ich przetwarzania. Wskazują też ograniczenia prawne w zakresie gromadzenia i przetwarzania takich danych. To drugie pojęcie jest rozumiane bardzo szeroko, obejmując między innymi udostępnianie i publikowanie. Czy monitoring jest zaliczany do jednej z form gromadzenia i przetwarzania danych osobowych?

Rozporządzenie RODO definiuje jako takie wszelkie informacje lub dane, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Mogą to być zarówno cechy fizyczne, jak i psychiczne, społeczne czy kulturowe. Wysokiej jakości kamery stosowane obecnie w CCTV pozwalają na utrwalenie obrazu o bardzo dużej dokładności i ostrości. Taki obraz z pewnością pozwala na identyfikację osoby. W świetle RODO jest więc formą danych osobowych, która podlega ochronie – wyjaśnia pracownik firmy LVS-Tech.

Kiedy można montować systemy monitoringu?

Od wielu już lat CCTV jest wykorzystywana do kontroli pracowników. Czy w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych jest to zgodne z prawem? Zgodnie z Kodeksem pracy jest możliwe lub niezbędne, jeśli wymagają tego ochrona bezpieczeństwa pracowników, mienia, kontrola procesów produkcji lub nadzorowanie zachowania tajemnicy informacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zezwala na instalowanie kamer, jeśli interes administratora w tym zakresie jest prawnie uzasadniony. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku chęci zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Natomiast przypadku podmiotów publicznych to samo rozporządzenie zezwala na CCTV, jeśli przetwarzanie danych jest warunkiem wypełnienia obowiązku prawnego lub wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym.