18 września 2017

Kategoria:
Inne

Budowa kruszarek urobku

Kruszarki to maszyny rozdrabniające, które stosowane są do wytwarzania kruszyw oraz w górnictwie – służą do rozbijania nadgabarytowych brył urobku, które odspajane są od calizny węglowej. To jedna z wielu maszyn i urządzeń górniczych obok przenośników zgrzebłowych i taśmowych oraz platform transportowych. Na rynku znajdziemy niewielu producentów maszyn tego rodzaju. Jakimi kryteriami muszą się kierować projektanci kruszarek urobku i jak właściwie są one zbudowane?

Wyposażenie kompleksu ścianowego

Standardowo wyposażenie kompleksu ścianowego stanowią: kombajn ścianowy, zmechanizowana obudowa z systemem sterowania elektrohydraulicznego, przenośnik ścianowy i kruszarka kęsów. Kompleks musi być wyposażony w aparaturę elektryczną ze zintegrowanym stanowiskiem sterowania. Wszystkie maszyny i urządzenia, które wchodzą w skład kompleksu, są ze sobą połączone za pomocą kanałów transmisyjnych, a także z dołową centralną stacją sterowania i wizualizacji.

Kryteria projektowania kruszarki

Kruszarka powinna być zaprojektowana w taki sposób, by przy bardzo dużych bryłach urobku i twardym węglu nie dochodziło do zablokowania maszyny. Projektant przystępując do pracy, powinien kierować się kilkoma ważnymi kryteriami. Należy pamiętać, że kruszarka powinna być zabudowana w bezpośredniej bliskości napędu wysypowego. Jej konstrukcja oraz gabaryty, a także sposób zabudowy na ścianowym przenośniku zgrzebłowym nie może ograniczać pracy kombajnu ścianowego. Maszyna powinna mieć możliwość kruszenia brył także przy wychylnym położeniu tzw. organu kruszącego. Powinna być zaprojektowana w taki sposób, by istniała możliwość zabezpieczania jej przed przeciążeniami. Kruszarki wyposażone są w układy dysz zraszających i specjalne osłony, które zabezpieczają załogę przed odpryskami urobku w trakcie pracy maszyny.

Budowa kruszarki

Budowę kruszarki omówimy na konkretnym przykładzie, kruszarki PAT/WB-1300/1500. Jest ona przeznaczona do zabudowy na odstawczym przenośniku zgrzebłowym. Główne podzespoły maszyny to segment wlotowy, część środkowa i segment wylotowy – mówi nam przedstawiciel firmy PATENTUS z PszczynyPo stronie wlotu i wylotu maszyna jest wyposażona w elementy połączeniowe, zgodnie z kompletacją przenośnika zgrzebłowego, co daje możliwość bezproblemowego wbudowania kruszarki w istniejącą już trasę dowolnego przenośnika. W wersji 1300 kruszarki urobku zastosowano cztery systemy kruszące. Dwa z nich usytuowane są współosiowo obok siebie, kolejne dwa, zewnętrzne, są przestawione o 180°. W wersji 1500 natomiast znajdują się dodatkowo dwa segmenty. Kruszą one urobek do takich wymiarów, by nadawał się on do dalszego transportu. Dzięki hydraulicznemu układowi podnoszenia i opuszczania wału względem płyty kruszącej możliwa jest skokowa zmiana wielkości rozdrabnianych kęsów.