23 września 2017

Kategoria:
Inne

Budowa kontenerów na odpady komunalne

Kontenery na odpady komunalne to niezbędny element wyposażenie każdego domu wielorodzinnego, hotelu czy obiektu użyteczności publicznej (urzędu, centrum handlowego etc.), w którym zastosowanie zwykłych, małogabarytowych pojemników na śmieci byłoby niewystarczające. W zależności od konstrukcji umożliwiają one łatwe segregowanie surowców wtórnych, nadających się do recyklingu, jak i składowanie odpadów, które powinny zostać wywiezione na wysypisko śmieci. Budowę każdego z nich określa stosowana norma, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej

Norma PN-EN840-3

Pojemniki tego rodzaju przeznaczone są do magazynowania odpadów zmieszanych, nie nadających się do recyklingu. Ich charakterystyczną cechą jest przesuwna pokrywa, której ciężar równoważony jest przez sprężyny. Na pokrywie oraz ścianach umieszczono uchwyty, umożliwiające otwieranie oraz przemieszczanie kontenera – jest on wyposażony w kółka na osiach z możliwością obrotu w każdym kierunku. Dłuższe ściany kontenera zostały lekko pochylone w celu ułatwienie opróżniania go. Kontener podnoszony jest dzięki zamontowanym na krótszych bokach poprzecznym uchwytom.

Norma PN-EN840-2

W przeciwieństwie do kontenerów opisanych wyżej, modele wykonane zgodnie z normą PN-EN840-2 posiadają płaską, trójdzielną pokrywę – podział na mniejsze części ma ułatwić otwarcie pojemnika oraz ograniczyć wydzielanie się brzydkich zapachów po otwarciu. Ten model również wyposażony jest uchwyty różnego zastosowania (otwieranie klap, przemieszczanie kontenera, podnoszenie go przez wóz na odpady) – dwie z jego ścian zostały pochylone w celu ułatwienia opróżniania.

Cechy wspólne

-W produkcji obu opisanych wyżej modeli stosuje się podobne rozwiązania technologicznie – mówi przedstawiciel firmy MJB Wytwarzane są one z wytrzymałych na uszkodzenia oraz wpływ czynników środowiskowych i chemicznych tworzyw, np. blachy ocynkowanej, której boki poddawane są głębokiemu tłoczeniu – dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona odporne na uszkodzenia mechaniczne, mogące powstawać w czasie opróżniania kontenera lub w wyniku aktów wandalizmu. Wysoka gładkość tworzywa zapewnia mniejszą przyczepność odpadów do ścian kontenera.

Kontenery na surowce wtórne

Do kontenerów na odpady segregowane zaliczamy bardzo szeroką gamę produktów, różniących się zastosowanymi w ich produkcji rozwiązaniami. Bardzo charakterystycznym rozwiązaniem są kontenery, który ściany zostały wykonane nie z blachy czy innego jednolitego tworzywa, lecz siatki metalowej. Rozwiązanie to ma pewne plusy i minusy. Plusy to ograniczenie masy kontenera oraz mniejsze koszty produkcji – minusy to fakt, że z kontenera takiego łatwiej wyjąć odpady, co prowadzi do zanieczyszczania środowiska. Niezależnie od kształtu, kontenery wyposażone są w klapy z wąskimi otworami, służącymi do wrzucania przez nie odpadów do segregacji. Każdy z kontenerów na surowce powinien być oznaczony zgodnie ze swoim przeznaczeniem – kolorem i stosownym napisem.