23 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

BHP – produkty służące do ochrony dróg oddechowych

Wchłanianie groźnych dla organizmu substancji chemicznych oraz pyłów może spowodować choroby, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika. Aby tego uniknąć, należy stosować produkty służące do ochrony dróg oddechowych, które są dostępne w każdym sklepie z asortymentem BHP. Z tego artykułu dowiecie się, jakie to produkty i kiedy należy je stosować.

Stosowanie sprzętu do ochrony dróg oddechowych według dyrektywy

Stosowanie produktów ochrony układu oddechowego jest obowiązkowe podczas pracy w środowisku, w którym:

  • Zawartość tlenu w wydychanym powietrzu utrzymuje się na poziomie niższym niż 17% jego składu.
  • Stężenie groźnych substancji w powietrzu nie przekracza najwyższego dopuszczalnego stężenia dla tych substancji.
  • Temperatura wydychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę, która pozwala na wykonywanie obowiązków zawodowych.

Podstawowy podział produktów do ochrony dróg oddechowych

Podział produktów służących do ochrony dróg oddechowych jest określony przez normę PN-EN 133 i jest oparty na dwóch głównych grupach zagrożeń dla układu oddechowego, wśród których znajdują się: niedobór tlenu w powietrzu oraz obecność w nim szkodliwych substancji (gazów, pyłów, oparów itp.). Można go podzielić na sprzęt oczyszczający, izolujący oraz ucieczkowy.

Do pierwszej kategorii zaliczamy filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze, które oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów. Ich użytkowanie wymaga dodatkowych elementów na twarz, takich jak: maski, półmaski, hełmy czy kaptury. Przed cząstkami stałymi oraz gazami chroni sprzęt filtrująco-pochłaniający będący kombinacją filtrów i pochłaniaczy. Sprzęt izolujący gwarantuje dopływ świeżego powietrza z niezależnego źródła. Należą do niego np. aparaty wężowe sprężonego powietrza (sprzęt stacjonarny) lub aparaty butlowe i regeneracyjne (sprzęt autonomiczny). Sprzęt ucieczkowy z kolei jest przeznaczony do stosowania w trakcie ewakuacji z zagrożonej strefy i wykorzystuje się go w nagłych przypadkach.

Właściwości sprzętu oczyszczającego

Należy pamiętać, że czas pracy ze środkami ochrony dróg oddechowych jest uzależniony od ilości powietrza w butli, a czasem, w przypadku filtrów i pochłaniaczy, zostaje ograniczony do kilku minut, jeżeli zanieczyszczenia są bardzo duże – zauważa ekspert z firmy Rotex z Krakowa, która zaopatruje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych w najwyższej jakości sprzęt chroniący zdrowie ich pracowników.

Właściwości ochronne filtrów tymczasowych, zakrywających usta i nos, są uzależnione od materiału, z którego zostały wykonane. W trakcie wdechu powietrze przepływa przez materiał filtrujący, natomiast wydychane powietrze uchodzi przez materiał filtrujący bądź zawór wydechowy. Półmaski posiadają jeden lub kilka filtrów i w przypadku ich zużycia należy dokonać wymiany. Przykrywają one brodę, usta i nos. Maski pełne zakrywają dodatkowo oczy, posiadają standardowy gwint dla różnych filtrów i pochłaniaczy, a wdychane powietrze jest tłoczone przez wentylator – do hełmu, części twarzowej lub kaptura.