30 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Bezpieczeństwo w halach magazynowych i fabrycznych – malowanie linii BHP

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy powinno być dla pracodawcy priorytetem. Za bezpieczeństwo w halach produkcyjnych i magazynowych w dużym stopniu odpowiedzialne jest odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe. Mowa tutaj m.in. o liniach BHP. Istotne jest wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz dróg transportowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy za pomocą linii BHP

Oznaczenia poziome i pionowe na terenie hali fabrycznej i magazynowej są bardzo ważne. Dzięki nim ulega polepszeniu organizacja przestrzeni oraz jakość funkcjonowania fabryki lub magazynu, a co najważniejsze wzrasta bezpieczeństwo pracowników a ryzyko wypadków i kolizji zostaje zminimalizowane.

Pracownicy, dzięki liniom BHP mogą przemieszczać się po terenie hali o wiele sprawniej. Poprzez malowanie linii BHP, możemy wyznaczyć ciągi komunikacyjne dla pieszych, drogi transportowe dla wózków widłowych, drogi ewakuacyjne i przeciwpożarowe, oznaczyć linie wokół gniazd produkcyjnych, pola odkładcze czy strefy wyłączone z ruchu – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy malowanielinii.pl, która oprócz malowania linii i pasów w ofercie ma także usługi usuwania oznakowań poziomych.

W hali magazynowej, gdzie składowane są towary, możemy oznaczyć miejsca paletowe, kontenery i rampy wyładowcze. Bezpieczeństwo pracowników można zapewnić nie tylko dzięki namalowaniu linii BHP, ale również poprzez montaż barier protekcji i odbojów zabezpieczających słupy, znakowanie ostrzegawcze na rampach, krawędziach czy schodach.

Malowanie linii BHP – jak wygląda?

Aby zapewnić bezpieczeństwo w halach magazynowych i produkcyjnych konieczne jest zastosowanie oznakowań poziomych. Do ich stworzenia wykorzystuje się technikę malowania natryskowego. I tak, w zależności od rodzaju podłoża, na którym mają być wykonane linie dzielimy je na oznaczenia wgłębne, napowierzchniowe oraz napowierzchniowe na podłożu śrutowanym. Te pierwsze mają zastosowanie w miejscach, gdzie panują niesprzyjające temperatury lub gdy linie mogą być narażone na ścieranie mechaniczne lub chemiczne. Przez to, że jest to metoda wgłębna, jest ona najtrwalsza. Pozostałe metody są mniej inwazyjne i bardziej ekonomiczne. Pamiętajmy, że do malowania linii BHP na hali produkcyjnej i magazynowej powinny być użyte profesjonalne malowarki oraz trwałe farby. Najczęściej używa się farby żywicznej chemoutwardzalnej na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych oraz farby żywicznej rozcieńczalnikowej drogowej na bazie żywic akrylowych.