praca przy CNC
23 października 2020

Kategoria:
Inne

Bezpieczeństwo pracy z obrabiarkami CNC

Maszyny CNC to maszyny, które sterowane są w sposób numeryczny przy pomocy mikrokomputera. Ten proces daje możliwość zaprogramowania urządzeń w dowolny sposób. Maszyny te zajmują się jednak obróbką, co sprawia, że szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na wydajność urządzeń oraz jakość ich wyrobów, ale także na kwestie bezpieczeństwa przy pracy. Podpowiadamy, jak należy o siebie zadbać podczas pracy przy maszynach CNC.

Jakie zasady BHP dotyczą użytkowania obrabiarek?

Do pracy na obrabiarce według przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dopuszczony powinien być jedynie pracownik, który posiada odpowiednie umiejętności. Sama maszyna powinna być sprawna technicznie, a osłony stałe lub ruchome powinny posiadać niezawodne blokady, które uniemożliwią ich przypadkowe otwarcie. W sytuacjach, gdy istnieje możliwość pracy na obrabiarce, które ma otwartą osłonę, powinna być ona wyposażona w urządzenie, które zablokuje jej otwarcie bez zatrzymywania pracy całej maszyny.

Jak zaznacza ekspert reprezentujący firmę zajmującą się serwisowaniem i remontem maszyn Serwis CNC: Obrabiarka powinna być także wyposażona w odpowiednie urządzenia, umożliwiające zapobieganie zalewaniu podłogi przez stosowany w niej płyn smarująco-chłodzący. Niezbędne jest także oznakowanie odpowiednimi barwami i znakami bezpieczeństwa osłon stałych wystających poza obrys maszyny i ruchomych, zmieniających położenie podczas pracy urządzenia.

Oznakowanie maszyny i jej wyposażenie

Omawiając kwestie bezpieczeństwa pracy przy obrabiarkach CNC, warto także wspomnieć o lampach elektrycznych, które przeznaczone są do oświetlenia stanowiska pracy. Powinny być zasilane za pomocą napięcia bezpiecznego, a natężenie oświetlenia powinno zapewniać widoczność, która pozwoli na bezpieczne wykonanie pracy.

Z kolei maszyny CNC muszą posiadać także odpowiedni uchwyt lub imadło, które pozwoli na zamontowanie obrabianego przedmiotu w sposób pewny i bezpieczny. Niezwykle ważna jest także sama kwestia narzędzi stosowanych na obrabiarkach, które muszą być właściwe dla danego typu obróbki.

Ochrona zdrowia pracownika

Pracownik przystępujący do czyszczenia obrabiarki lub jej naprawy musi sprawdzić, czy napęd urządzenia został odłączony od zasilania oraz, czy możliwe jest przypadkowe włączenie maszyny CNC. W widocznym miejscu powinna być także umieszczona czytelna tablica informująca o aktualnej naprawie i zakazie uruchamiania maszyny w czasie jej trwania.

Co więcej, pracownik obsługujący obrabiarkę powinien mieć na sobie przylegającą odzież roboczą. Najważniejszą kwestią jest przyleganie rękawów przy nadgarstkach, co uniemożliwi wciągnięcie materiału w maszynę. Równie ważna jest kwestia nakrycia głowy oraz pełnego obuwia roboczego. Musi być ono wyposażone w blachę, chroniącą palce.