18 października 2017

Kategoria:
Inne

Bezpieczeństwo pojazdów na promach

Przeprawy promowe to duże wyzwanie pod kątem technicznym i logistycznym. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na statku oraz ich pojazdom. Przewoźnicy promowi konkurują między sobą także na tym polu, prześcigając się w tym, aby w parze z bezpieczeństwem szedł komfort podróżowania. Jakie środki są podejmowane, aby to osiągnąć?

Promy samochodowe

Forma transportu, jaką jest prom, wykształciła się ze statków pasażerskich. Wraz z rozwojem motoryzacji pojawiła się potrzeba, aby przeprawy obejmowały także pojazdy. Wymagało to jednak dostosowania statków do nowego rodzaju ładunku.

W porównaniu ze statkami pasażerskimi promy mają znacznie bardziej pojemne kadłuby. Rośnie też liczba pokładów, a niektóre z nich są ruchome – mówi specjalista z firmy Botrans Promy.To bardzo zaawansowany technicznie środek transportu.

Zadaniem promów jest żegluga wahadłowa z portu do portu. Dzięki temu zapewnione jest stałe połączenie między punktami, które z uwagi na wodę są trudne do skomunikowania mimo niewielkiej odległości. Podróż morska zawsze niesie za sobą ryzyko, a rośnie ono z uwagi na rozmiary i złożoność statku. Jakie działania podejmują przewoźnicy promowi, aby transport przebiegał sprawnie i bezpiecznie?

Bezpieczeństwo na promach samochodowych

Przewóz pojazdów przez morze zawsze jest obarczony ryzykiem – tym większym, im więcej osób i maszyn w tym uczestniczy. Dlatego podejmuje się coraz bardziej nowoczesne środki bezpieczeństwa. Strategia jego zapewnienia obejmuje nie tylko aspekty techniczne.

Im więcej osób ma świadomość zagrożeń i uczestniczy w ich ograniczaniu, tym sprawniejszy jest system bezpieczeństwa. Dlatego oprócz rozwiązań konstrukcyjnych istotna jest także klarowna informacja. Pasażerowie powinni otrzymać jasny i precyzyjny komunikat zarówno na początku podróży, jak i w trakcie, np. w postaci tablic umieszczanych w dobrze widocznych miejscach. Istotne jest także oznakowanie dróg ewakuacji czy wskazanie miejsca, w którym można uzyskać pomoc.

Na bezpieczeństwo na promie wpływa także załoga. Im lepiej przeszkolona, tym sprawniej poradzi sobie w sytuacji zagrożenia, minimalizując szkody i w miarę możliwości niwelując źródło ryzyka. Doskonale przygotowana obsługa wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też organizację podróży, co jest szczególnie ważne na dużych statkach, które przewożą zarówno pojazdy, jak i ludzi. Nie ma tu miejsca na dezorganizację.

Za bezpieczeństwo na promach samochodowych odpowiada także organizacja przestrzeni. Ta przeznaczona dla aut jest oddzielona od części pasażerskiej już na etapie wchodzenia na pokład – samochody korzystają z wrot rufowych, ludzie zaś z trapów. Dzięki temu ruch pieszy i kołowy są odseparowane, co ogranicza ryzyko wypadku.