9 grudnia 2021

Kategoria:
Inne

Bez jakiego osprzętu nie mogą się obyć instalacje odgromowe?

Uderzeniom piorunów towarzyszy wyzwolenie energii elektrycznej, która przy rozładowaniu stwarza poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i urządzeń zasilanych prądem. Instalacje odgromowe, określane potocznie piorunochronami, zabezpieczają obiekty budowlane przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Z jaki elementów są budowane? Sprawdźmy.

Jak działa piorunochron?

Zasada działania instalacji odgromowej, podobnie jak konstrukcja piorunochronu, jest bardzo prosta. Zewnętrzna instalacja odgromowa tworzy drogę, którą prąd z wyładowania elektrostatycznego bez napotykania dużych oporów może pokonać od dachu budynku do ziemi, gdzie jest rozpraszany. Dzięki temu energia nie powoduje zniszczeń w budynku, nie zagraża przebywającym w nim ludziom ani znajdującym się tam urządzeniom elektrycznym; instalacja odgromowa chroni też budynek przed pożarami wywoływanymi przez uderzenia piorunów.

Jak zbudowana jest instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa biegnie od dachu budynku przez elewację aż do gruntu. Na dachu chronionego obiektu montowane są zwody, które odpowiadają za przejęcie prądu piorunowego. Wyróżnia się dwa typy zwodów:

  • zwody pionowe (wysokie) – tzw. maszty odgromowe, czyli ostro zakończone metalowe pręty oraz
  • zwody poziome (niskie) – sieci drutów przewodzących.

Przejęty przez zwody prąd piorunowy biegnie w dół wzdłuż przewodów odprowadzających i uziemiających aż do znajdującego się w gruncie uziomu, najczęściej w postaci metalowego pręta lub drutu. Prawidłowy montaż piorunochronu wymaga oczywiście wykorzystania dodatkowych elementów, których dostarcza np. producent osprzętu instalacji odgromowych Henk-EL.

Najważniejszym z tych elementów jest zacisk probierczy, niezbędny do wykonania (wymaganego przepisami) rozłącznego połączenia śrubowego między przewodem odprowadzającym i uziemiającym w instalacji odgromowej. Zacisk probierczy umożliwia pomiary rezystencji uziomu i sprawdzenie ciągłości galwanicznej części naziemnej instalacji.

Ponadto do prawidłowego montażu piorunochronu potrzebne są rozmaite złącza (złącza do bednarki, złącza krzyżowe 4-śrubowe, zwodowe, rynnowe, mostkowe, pętlicowe itd.), wsporniki (kalenicowe, gąsiorowe, oczkowe, kątowe, proste, z podstawą lub bez, zaciskane, naciągowe lub śrubowe), śruby i obejmy.

Wszystkie elementy instalacji odgromowej powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości. Aby mieć pewność, że piorunochron będzie spełniał wymogi przepisów i skutecznie chronił budynek, warto kupować osprzęt od cenionych producentów.