21 marca 2019

Kategoria:
Inne

Betony samozagęszczalne – charakterystyka, konfekcjonowanie

Beton samozagęszczalny oznaczany jako SCC (od angielskiego self-compacting concrete) to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Jak wskazuje nazwa, mieszanka betonowa nie wymaga wibrowania, ponieważ ma zdolność rozpływu pod własnym ciężarem. Szczelnie wypełnia formy i deskowania nawet w elementach z bardzo gęstym zbrojeniem. SCC jest doskonałym materiałem naprawczym żelbetowych stropów, belek, słupów itd., sprawdza się również jako materiał naprawczy powierzchni betonowych.

Podstawowe cechy i zalety betonów samozagęszczalnych

Jak wspomnieliśmy we wstępie, beton samozagęszczalny to doskonały materiał naprawczy, ale to nie jego jedyne zastosowanie. Wykorzystywany jest również do produkcji prefabrykatów o skomplikowanych kształtach oraz do budowy elementów w miejscach, gdzie nie mamy możliwości prawidłowego zagęszczenia mieszanki urządzeniem wibrującym. Do podstawowych, charakterystycznych zalet stosowania betonu samozagęszczalnego możemy zaliczyć:

  • eliminację wibrowania dzięki płynnej konsystencji, co wiąże się z ograniczeniem zużywanej energii oraz redukcją hałasu podczas wykonywania prac,
  • zwiększenie szybkości wykonywania lub naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych,
  • wysoką jakość wykonywanych elementów – brak pęcherzy i tzw. raków, czyli pustych przestrzeni wewnątrz elementów i przy ich powierzchni.

Samozagęszczalny beton konfekcjonowany

Firmy, które zajmują się produkcją materiałów przeznaczonych do naprawy i ochrony powierzchni betonowych i żelbetowych, najczęściej mają w swojej ofercie beton samozagęszczalny konfekcjonowany, a więc porcjowany i pakowany. Kupując konfekcjonowany beton SCC, mamy pewność, że posiada on odpowiednie właściwości wg obowiązujących norm. Jak mówi nam przedstawiciel firmy ImmerBau z Poznania, karta techniczna betonu SCC (i zresztą nie tylko), wyraźnie wskazuje przeznaczenie, obszar i zakres zastosowania, czy właściwości. Karta techniczna zawiera również informacje dotyczące: wytrzymałości na ściskanie i zginanie, uziarnienia, skurczu po 90 dniach, stopniu wodoszczelności, czy reakcji na ogień. Na przykładzie konfekcjonowanego beton samozagęszczalnego Immercret SCC 40/5, do wyboru mamy dwa sposoby aplikacji: ręczną i za pomocą pompy. Przy ręcznym wykonywaniu nadlewki mieszankę wylewamy po wykonaniu warstwy sczepnej na powierzchni metodą „świeże na świeże”. Przy betonowaniu elementy wylewamy mieszankę bezpośrednio w szalunek, czyli deskowanie. Przy metodzie aplikacji pompą należy upewnić się, że będziemy używać urządzenia o odpowiednich parametrach – na temat pomp również znajdziemy informacje w karcie technicznej konfekcjonowanego betonu.