Badania wizualne VT Visual Testing
29 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Badania VT jako metoda wykrywania wad i odkształceń

Badania nieniszczące są na ogół kojarzone z wykorzystywaniem dużej ilości specjalistycznego sprzętu, jednak część metod nie wymaga używania dodatkowego oprzyrządowania, a jedynie ograniczonego zestawu dość prostych akcesoriów. Dobrym przykładem mogą tu być badania wizualne, które można prowadzić zarówno za pośrednictwem tradycyjnej obserwacji, jak i urządzeń pozwalających na zajrzenie w miejsca trudnodostępne np. endoskopów.

Jak prowadzi się badania wizualne i co można za ich pomocą kontrolować?

Badania wizualne najczęściej są sposobem na wstępną weryfikację stanu poszczególnych elementów, będąc nierzadko podstawą do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badań NDT inną z dostępnych metod. Ich istota polega na korzystaniu z tradycyjnych obserwacji i wymaga dużej dokładności, a także sporej wiedzy o możliwych uszkodzeniach lub wadach materiału. Plusem badań wizualnych jest duża uniwersalność, pozwalająca na stosowanie ich przy ocenie niemal wszystkich rodzajów konstrukcji, powierzchni oraz materiałów. Za pomocą kontroli wzrokowej można wykrywać wszelkiego rodzaju deformacje powierzchni – wklęśnięcia, zakrzywienia, a także ukruszenia oraz ubytki. Da się też zauważyć pęknięcia zmęczeniowe, spawalnicze i hartownicze, jak również braki przetopu, przepalenia lub podtopienia czy przeklejenia. Metoda nadaje się także do stwierdzania większości rodzajów korozji, nie tylko powierzchniowej. Badania wizualne można prowadzić zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – przy wykorzystaniu szkieł powiększających, mikroskopów, endoskopów sztywnych lub giętkich ułatwiających obserwację w przestrzeniach z ograniczonym dostępem, np. wnętrza kotłów bądź profili zamkniętych i rur.

Wady i zalety stosowania badań wizualnych

Korzyścią stosowania badań wizualnych jest łatwość przeprowadzenia całej procedury oraz możliwość zebrania w krótkim czasie wielu informacji o stanie powierzchni lub elementu. Ważne będzie też to, że metoda może być wykorzystywana na różnych etapach realizowanych procesów technologicznych, co stwarza duże możliwości, jeśli chodzi o kontrolę jakości. Nadaje się również do prowadzenia stałego monitoringu stanu konstrukcji czy instalacji. Za plus należy uznać niski koszt związany z całym badaniem. Do wad należy zaliczyć małą dokładność. Badania nieniszczące metodą wizualną można zlecić wyspecjalizowanej firmie, np. Laboratorium Badań Nieniszczących DRACO z Gdańska. Oferuje ona kompleksowe badania powierzchniowe i strukturalne. Oprócz metody wizualnej wykonywane są również badania penetracyjne, ultradźwiękowe, a także badania radiograficzne, prądami wirowymi, szczelności i inne.