badanie gleby
4 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Badania i ocena środowiska naturalnego

Ekologia to ważny temat nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla zdrowia i życia człowieka. Badania środowiskowe są bardzo ważne dla każdego mieszkańca naszej planety. Specjaliści, którzy zagłębiają się w technologię i metodologię pomiarów środowiskowych, są w stanie określić szczegółowe informacje m.in. na temat hydrologii, jakości powietrza lub natężenia hałasu. Dlaczego ocena środowiska naturalnego jest tak ważna?

Czym są badania środowiskowe?

Głównym celem badań środowiskowych jest zrozumienie sytuacji ekologicznej i ochrona środowiska naturalnego. Taka ocena obejmuje:

  • badania ekologiczne (obszary badawcze: bilans gleby i wody, zniszczenia lasów i zanieczyszczenie powietrza, cykle zanieczyszczeń atmosferycznych, chemikalia środowiskowe, środowisko i zdrowie, ekosystem, przyroda i krajobraz);
  • technologie przyjazne środowisku i ochronie środowiska (obszary badawcze: kontrola zanieczyszczenia powietrza, redukcja hałasu, gospodarka odpadami, pomiary emisji pyłów), technologie i produkty niskoemisyjne;
  • badania wody (obszary badawcze: zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, w tym oczyszczanie z osadów).

Rola badań środowiska naturalnego

Badania środowiskowe odgrywają znaczącą rolę w kontrolowaniu ewentualnych katastrof ekologicznych oraz umożliwią szybką i ukierunkowaną interwencję w celu ochrony zdrowia ludności. Bieżący monitoring stanu ekosystemu jest najlepszym sposobem ochrony środowiska i przyczynia się do poprawy jego jakości.

Ocena i badania środowiska naturalnego pozwalają na:

  • stworzenie podstaw skutecznej i wydajnej polityki środowiskowej i zasobowej
  • opracowanie praktycznych sugestii, które dotyczą rozwiązywania problemów środowiskowych
  • wczesne wykrywanie źródeł czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz flory i fauny
  • integrację aspektów środowiskowych z innymi obszarami polityki.

Ponadto umożliwiają ocenę szans i zagrożeń związanych z nowymi technologiami. Jest to szczególnie ważne w kontekście pomiarów związanych z emisją pyłów i natężenia hałasu w centrach miast, przy autostradach, trasach szybkiego ruchu, torach kolejowych oraz przy zakładach przemysłowych.

Kto wykonuje badania środowiskowe?

Przeprowadzenie badań i oceny środowiska naturalnego najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie np. do SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ z Katowic. Wybierając wykonawcę usługi, warto zwrócić uwagę, czy posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie dla Laboratoriów Badawczych. Takie miejsca są wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-analityczny, a wszelkie badania środowiskowe i ekspertyzy wykonywane są zgodnie z przepisami.

W specjalistycznych laboratoriach pracują specjaliści, którzy pozostają na bieżąco z tematem wykonywania badań w środowisku naturalnym. Dzięki temu można mieć pewność, że wszelkie pomiary i ich ocena zostały wykonane z należytą starannością.