6 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Automatyka w nowoczesnych systemach chłodniczych

Nowoczesne systemy chłodnicze są znacznie bardziej zaawansowane od rozwiązań stosowanych w przeszłości. Sprawność działania oraz spełnianie założonych kryteriów jest już standardem. Coraz więcej Klientów oczekuje jednak rozwiązań intuicyjnych w obsłudze, minimalizujących konieczność kontroli ustawień oraz ingerencji człowieka. By sprostać tym wymaganiom, w systemach chłodniczych coraz częściej montowane są urządzenia automatyki chłodniczej.

Presostaty i termostaty

Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia oraz temperatury jest niezwykle istotne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu chłodniczego. Komponentami instalacji chłodniczej odpowiedzialnymi za nadzorowanie tych parametrów są presostaty i termostaty. Presostaty zabezpieczają przed zbyt niskim ciśnieniem po stronie ssawnej lub zbyt wysokim po stronie tłocznej układu. Dzięki wysokiej jakości presostatom instalacja chłodnicza jest chroniona przed występowaniem ciśnień zagrażających działaniu poszczególnych jej elementów. Termostat z kolei, jak można domyślić się po jego nazwie, zajmuje się pomiarem temperatury, włączając lub wyłączając urządzenie na podstawie pomierzonych wartości. Wyróżnia się termostaty komorowe, parownikowe, różnicowe oraz kontaktowe. Coraz częściej stosowane są elektroniczne regulatory temperatury, zwane parametrycznymi, oraz regulatory temperatury swobodnie programowalne.

Zawory rozprężne

Podstawowymi zadaniami zaworu rozprężnego w instalacji chłodniczej jest rozprężanie czynnika chłodniczego oraz nieprzerwane napełnianie parownika czynnikiem chłodniczym. Element ten montowany jest między skraplaczem a parownikiem. Zawory rozprężne zastąpiły w dużych urządzeniach chłodniczych takie rozwiązania jak rurki kapilarne czy automatyczne zawory rozprężne, z którymi nadal można się spotkać w przypadku urządzeń o mniejszych gabarytach. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje zaworów rozprężnych: termostatyczne oraz elektroniczne. Te drugie są droższe, jednak dzięki nim instalacja chłodnicza może pracować przy optymalnym zasilaniu parownika, co wpływa na widoczne zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Sterowniki

Ustalanie pożądanych parametrów instalacji chłodniczej odbywa się za pomocą sterowników.

Nowoczesne sterowniki są zazwyczaj wyposażone w rozbudowane mikroprocesory. Można za ich pomocą kontrolować od jednego do kilku parowników – tłumaczy nasz ekspert z hurtowni P. H. U. Popularna, która posiada w swojej ofercie szeroki wybór urządzeń automatyki dla chłodnictwa. Jakie parametry można ustawiać za pomocą sterowników? Sterowniki przeznaczone są do regulowania temperatury, w tym w sposób automatyczny w zależności od temperatury zewnętrznej i pory dnia, sterowania wentylatorami oraz zaworami rozprężnymi i elektromagnetycznymi, a także włączania kompresora. Są w stanie uruchamiać alarmy oraz transmitować dane do serwera centrali serwisowej lub do naszego smartfona – kończy nasz rozmówca.