26 kwietnia 2018

Kategoria:
Inne

Artykuły aluminiowe – blachy, pręty i kształtowniki. Charakterystyka

Aluminium to glin o czystości technicznej, z którego wytwarza się m.in. blachy, pręty, kształtowniki i wiele innych artykułów. Aluminium pozyskiwane jest głównie z boksytu, ilastej skały osadowej, która składa się głównie z wodorotlenku glinu. Co charakteryzuje aluminium i artykuły aluminiowe? – W naszym artykule przyjrzymy się bliżej temu srebrzystemu metalowi.

Jak powstaje aluminium?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, aluminium pozyskiwane jest głównie z boksytu, którego urobek trafia z kopalni do zakładu wzbogacania – to tam przetwarzany jest w tlenek glinu. Najpierw ruda zostaje rozdrobniona w specjalnym młynie kulowym do konsystencji piasku. Kolejny krok to ekstrakcja tlenku glinu w procesie Bayera (zmielony boksyt jest mieszany z wapnem palonym i wodorotlenkiem sodu). Tak przygotowany produkt trafia do ciśnieniowego zbiornika, w którym jest podgrzewany do temperatury 240 °C. W ten sposób powstaje glinian sodu, następnie przeprowadzana jest hydroliza i otrzymujemy tlenek glinu, a ten zostaje przetworzony w wolny metal w procesie Halla-Heroulta. Tlenek glinu jest rozpuszczany w stopionym kriolicie o temperaturze 900 °C w specjalnej wannie, w której zanurzana jest grafitowa anoda. W wyniku elektrolizy powstający metal – aluminium – opada na dno zbiornika.

Właściwości aluminium i zastosowanie artykułów aluminiowych

Aluminium można wykorzystywać w wielu różnych gatunkach, w zależności od potrzeb, zyskując określone parametry – dowiadujemy się w hurtowni blach i prętów aluminiowych P.W. Zielonka. Te parametry to np. plastyczność, spawalność, czy pożądana wytrzymałość. Wszystkie odmiany charakteryzuje jednak kilka wspólnych cech. Aluminium charakteryzuje wysoka odporność na korozję, jest to materiał wytrzymały w zmiennych warunkach pogodowych i odporny na odkształcenia. Jest metalem lekkim, o wysokiej izolacyjności termicznej, odporności na środki chemiczne, a także jest to metal o dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Aluminium jest też łatwe w obróbce mechanicznej. Aluminium jest sprzedawane w różnych formach, np. blach, kształtowników, prętów, rur, czy płaskowników. Przyjrzyjmy się bliżej blachom, by omówić, jak zróżnicowanym materiałem jest aluminium. Blachy aluminiowe dzielimy na te wykonane z czystego metalu oraz blachy stopowe. Te drugie powstają przez łączenie aluminium z innymi pierwiastkami, np. żelazem, krzemem, czy miedzią. W zależności od tego, jak zmienimy proporcje poszczególnych pierwiastków, zmienimy też właściwości stopu, a dalej gotowego wyrobu. Blachy z aluminium niestopowego łatwo poddają się obróbce plastycznej, spawaniu, anodowaniu, ale nie nadają się do obróbki skrawaniem. Blachy aluminiowe tego typu mogą być wykorzystywane w przemyśle spożywczym, chemicznym energetycznym, czy do produkcji sprzętów takich jak drabiny. Blachy z aluminium stopowego mogą znacznie różnić się od siebie składem, dlatego w zależności od przeznaczenia, należy wybrać właściwy materiał, na przykład z wysoką wytrzymałością zmęczeniową, czy podatnością na polerowanie. Podsumowując: aluminium to materiał o szerokim zastosowaniu i wielu ciekawych właściwościach.