7 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Alimenty. Kiedy i komu przysługują?

Rozwód nie dotyczy tylko małżonków, ale też dzieci. Sądownie ustalone alimenty mają na celu utrzymanie poziomu ich życia na dotychczasowym poziomie, nawet wtedy, gdy mama i tata nie są już razem. Polskie prawo reguluje, kiedy i komu przysługują alimenty. To świadczenie przeznaczone na kształcenie, utrzymanie oraz wychowanie dziecka. Obowiązek jego regulowania ciąży na najbliższej rodzinie. Oprócz ojca/matki są to dziadkowie i pradziadkowie.

Zanim dwoje ludzi się rozwiedzie, sąd otrzymuje prawo do dysponowania ich majątkiem i jego uczciwego podziału. Jedną z kwestii, które wymagają bezwzględnej regulacji, są alimenty. Dotyczą one najczęściej dzieci, ale niejednokrotnie mogą zostać zasądzone na korzyść członków najbliższej rodziny żyjących w niedostatku.

Kiedy sąd przyznaje alimenty?

Decyzja o przyznaniu alimentów zapada najczęściej w związku z rozwodem, kiedy dzieci pozostają pod opieką jednego z rodziców. Na drugim rodzicu ciąży wówczas obowiązek zapewnienia dzieciom środków do życia, do czasu, aż zyskają one własny dochód. Celem uiszczania comiesięcznych opłat na utrzymanie i wychowanie potomka jest zapewnienie mu równej stopy życia z rodzicami. Dlatego nawet osoby uzyskujące niewysokie dochody nie mogą oczekiwać zwolnienia z ich płacenia. Dopiero wówczas, gdy nie mają majątku ani możliwości zarobkowych, obowiązek ten przejmuje od nich państwo, wypłacając dzieciom środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Wypłata alimentów, decyzja o ich przyznaniu oraz o tym, które osoby będą mogły korzystać ze świadczenia, jest szerokim zagadnieniem i ma wiele wyjątków. Dlatego w razie rozwodu lub ubiegania się o alimenty warto podjąć współprace z adwokatem, np. z Kancelarii Adwokackiej Moniki Markiewicz, który specjalizuje się w tej tematyce.

Komu należą się alimenty?

Alimenty przysługują nie tylko dzieciom. Jest znacznie szersza grupa osób, które mogą oczekiwać wsparcia w postaci świadczenia finansowego, przelewanego co miesiąc na wskazane konto. Świadczenie to może być wypłacane:

  • dzieciom — obowiązek uiszczania alimentów ciąży na biologicznych rodzicach i obowiązuje do momentu aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Sam fakt wypłacania świadczenia nie zależy od tego, na jakim poziomie materialnym żyje dziecko,
  • innym członkom rodziny — rodzicom, rodzeństwu, wnukom, byłemu współmałżonkowi, jeżeli wykażą się nie są w stanie utrzymać się samodzielnie,
  • pasierbowi/macosze/ojczymowi oraz osobom przysposobionym, w razie życia w niedostatku.

Warto mieć na uwadze, że każda sytuacja w najbliższej rodzinie, która wiąże się z życiem w ubóstwie i niedostatku, może prowadzić do zasądzenia alimentów. W tym celu osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że ze względu na brak możliwości zarobku, brak oszczędności oraz trudną sytuację materialną potrzebuje wsparcia od bliskich.