26 marca 2019

Kategoria:
Inne

Agregaty bezorkowe  

Współczesne rolnictwo nie ogranicza się już do przygotowania gleby, siewu i zbioru plonów. Jako intensywnie rozwijająca się dziedzina, poszukuje nowych metod uprawy, które będą mniej energochłonne, a jednocześnie bardziej efektywne i nieszkodliwe dla środowiska. Wśród wielu innowacji znajduje się też metoda uprawy bezorkowej, która wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn. Są nimi agregaty bezorkowe.

Czym jest uprawa bezorkowa? 

Tradycyjna uprawa roślin zbożowych czy oleistych wymaga przeprowadzenia kilku czynności, które pozwalają stworzyć lepsze warunki dla roślin. Jedną z kluczowych prac jest orka, która polega na odwracaniu skib ziemi za pomocą lemiesza lub talerzy w pługu. Taki proces niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, w postaci dużego nakładu cennego czasu rolnika i zużycia paliwa, a niekiedy również niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Intensywnie rozwijająca się metoda bezorkowa pozwala na wyeliminowanie tych problemów, a w efekcie na ograniczenie kosztów uprawy i konsekwencji środowiskowych. Podstawową różnicą pomiędzy nią a tradycyjnym przygotowaniem gleby jest ograniczenie liczby zabiegów, jakie wykonuje rolnik przed siewem. Nie oznacza to jednak, że gleba jest gorzej przygotowana. W nowoczesnej metodzie nadal wykonuje się spulchnianie gleby, ale bez jej odwracania. Do tego celu służy specjalna maszyna rolnicza – agregat bezorkowy. W procesie spulchniania gleby pomagają również dżdżownice, które drążą korytarze w jej głębokich warstwach.

Agregaty bezorkowe – na czym polega ich praca? 

Każda metoda uprawy gleby wymaga zastosowania maszyn rolniczych. W tradycyjnych zabiegach wspierają rolnika pługi lemieszowe i talerzowe, które oferuje firma Power Farm – dystrybutor maszyn dla rolnictwa. W przypadku uprawy bezorkowej, w której nie jest zalecane odwracanie gleby, stosuje się maszyny o innej konstrukcji i zasadzie działania. Agregaty bezorkowe są dostępne w wielu wariantach. W przypadku prowadzenia płytkiej uprawy wykorzystuje się maszyny talerzowe, agregaty z drgającymi zębami oraz niektóre kultywatory ze sztywnymi zębami. Urządzenia tego typu sprawdzają się podczas uprawy roli na głębokości 6-8 cm. Spulchnianie gleby w tej metodzie może jednak odbywać się do większej głębokości pod warunkiem, że nie jest ona odwracana. Do wykonywania takich prac są zalecane agregaty bezorkowe wyposażone w sztywne zęby uprawowe, często stosowane w parze z agregatami talerzowymi. Za ich pomocą można uprawiać glebę do głębokości 10-15 cm. Głęboką uprawę bezorkową prowadzi się w przypadku konieczności wymieszania resztek pożniwnych z glebą. Jest też przydatna przed siewem roślin, które źle rosną na gęstych glebach. Rola specjalistycznych maszyn rolniczych sprowadza się do spulchniania gleby i rozluźniania jej struktury bez odwracania skib.

Poza wymienionymi maszynami w tej metodzie uprawy znajdują też zastosowanie agregaty na bazie kultywatora ciężkiego, głębosza, uprawowo-siewne, siewniki z redlicami talerzowymi czy kultywatory o dużych prześwitach roboczych.