produkcja piwa
20 kwietnia 2018

Kategoria:
Gastronomia

Włazy i armatura do przemysłu browarniczego

Warzenie dobrego piwa wymaga połączenia tradycyjnej receptury z nowoczesną technologią zapewniającą optymalne procesy fermentacji i dojrzewania. Elementem niezbędnym do jego produkcji są włazy i armatura, które wykorzystywane są w przemyśle browarniczym nie tylko w tankofermentorach, ale także w kadziach oraz instalacjach do rozlewania wyprodukowanego piwa.

Armaturą browarniczą nazywamy wszelkiego rodzaju armaturę spożywczą wykorzystywaną w liniach do produkcji piwa – począwszy od zaworów, kranów i złącz instalowanych w kotłach, kadziach browarniczych poprzez włazy do tanków aż po specjalistyczną armaturę wykorzystywaną w tankofermentatorach.

Armaturę dla przemysłu browarniczego wykonuje się przeważnie z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Jest to materiał wykorzystywany w procesie spożywczym, dlatego armatura  musi spełniać wyjątkowo surowe normy oraz regulacje.

Jak wybrać dobrą armaturę browarniczą?

Po pierwsze, powinny być to elementy produkowane zgodnie ze wszystkimi standardami i najnowszymi badaniami w przemyśle spożywczym. Po drugie łatwe do czyszczenia i konserwacji oraz przyjazne dla użytkownika i środowiska. Pamiętajmy też, że armaturę przemysłową wykonuje się w celu długotrwałego użytkowania, dlatego muszą być to produkty wysokiej jakości, w 100% przystosowane do przebiegu procesu fermentacyjnego – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Ceres.

Przykłady armatury browarniczej

Przykładem armatury stosowanej w browarnictwie  są między innymi kurki służące do testowania warzonego piwa, zawory umieszczone na dole tankofementatora, których zadaniem jest usuwanie drożdży oraz wszelkie zawory wykorzystywane w instalacjach dostarczających i przepompowujących wodę i ciecze wykorzystywane w procesie produkcji piwa.

Szczególnie istotne są włazy do kotłów, kadzi i tankofermentatorów, ponieważ to ich szczelność i sprawność w dużej mierze wpływa na czas fermentacji i wydajność całego procesu produkcyjnego. O ile zawory zewnętrzne możemy bez trudu wymienić, o tyle wymiana włazu jest pracochłonna, a w niektórych konstrukcjach całkowicie niemożliwa. Dlatego jakość i wytrzymałość włazów browarniczych powinna być bardzo wysoka.

Dlaczego jakość armatury i włazów do przemysłu browarniczego jest ważna?

Browary, aby móc konkurować z innymi napojami dostępnymi na, na rynkach światowych, są zmuszone do wprowadzania na rynek nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych. Głównym celem tych zmian, jest poprawa jakości piwa oraz obniżenie kosztów jego produkcji. Byłoby to niemożliwe bez odpowiedniej armatury, która zapewnia prawidłowy przebieg fermentacji i dojrzewania piwa oraz sprawne działanie linii rozlewniczych. Dlatego dla producentów piwa stawiających na wysoką wydajność zapewnienie wysokiej jakości armatury jest kwestią bardzo ważną i na pewno nie opłaca stawiać na rozwiązania tymczasowe albo nie gwarantujące wysokiej jakości produkcji.