11 grudnia 2019

Kategoria:
Gastronomia

Jakie standardy muszą spełniać opakowania gastronomiczne?
5 (100%) / 2 głosów

Jakie standardy muszą spełniać opakowania gastronomiczne?

Opakowania gastronomiczne mają wiele funkcji. Producenci wykorzystują je przede wszystkim jako narzędzie do budowania tożsamości marki. Mają pomagać w kreowaniu wizerunku, a jednocześnie – dzięki swojej atrakcyjności – zachęcać do zakupu. Muszą też spełniać wszystkie wymogi stawiane artykułom przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Bez tego nie mogą być dopuszczone do użytku. Jakie są to wymogi?

Opakowania gastronomiczne – podstawowe akty prawne

Standardy dotyczące opakowań gastronomicznych określa przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Ponadto wymagania dotyczące materiałów do pakowania żywności zawarte są w:

  1. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  2. Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.
  4. Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

We wszystkich tych aktach prawnych znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań stawianych opakowaniom do żywności. Poznajmy je bliżej.

Dobra praktyka produkcyjna

Opakowania gastronomiczne mają być wytwarzane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, co znaczy, że ich składniki nie mogą:

  • migrować do żywności w ilości, która mogłaby prowadzić do zmian w jej składzie,
  • zagrażać zdrowiu konsumentów,
  • pogarszać sensorycznych cech żywności.

Składniki opakowań gastronomicznych nie mogą powodować takich skutków w normalnych warunkach ich użytkowania oraz warunkach, które są możliwe do przewidzenia i uwzględnione przez producenta – dodaje nasz rozmówca z firmy Dem Druk, zajmującej się m.in. produkcją opakowań do żywności, w tym opakowań do naleśników, popcornu, frytek oraz tortilli.

Znakowanie opakowań gastronomicznych

Ponadto opakowania gastronomiczne nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Muszą informować o sposobie użytkowania opakowania, jeśli są jakieś szczególne wytyczne oraz mieć specjalne oznakowanie (tzw. piktogram) wskazujące, że opakowanie zostało dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jest to międzynarodowy symbol kieliszka i widelca. Z tego wymogu są zwolnione wyroby, które w oczywisty sposób są przeznaczone do pakowania żywności. Konieczne są również dokładne dane na temat wchodzących w skład opakowania aktywnych materiałów oraz informacje na temat producenta opakowań.

Wszystkie informacje zawarte na opakowaniu powinny być czytelne i widoczne oraz naniesione w sposób niepozwalający na ich usunięcie. Informacje można podać w kilku językach, zwłaszcza jeżeli wyrób jest przeznaczony również na rynek zagraniczny. To najważniejsze standardy, jakie muszą spełniać opakowania gastronomiczne.