Mroźnia
10 stycznia 2020

Kategoria:
Gastronomia

Budowa mroźni krok po kroku

Długoterminowe przechowywanie żywności, zwłaszcza produktów szybko psujących się, jest możliwe dzięki zapewnieniu znacznie obniżonej temperatury. Wydajne urządzenia chłodnicze montowane w pomieszczeniach o odpowiedniej izolacji termicznej oraz wyposażonych w systemy zapewniające łatwą obsługę i stały monitoring parametrów panujących wewnątrz, pozwalają na utrzymanie zamrożonych towarów w odpowiedniej temperaturze.

Chłodnictwo przemysłowe

Mrożenie jest jednym z najlepszych sposobów przechowywania produktów żywnościowych. Pozwala na zachowanie wszystkich wartości odżywczych, jednocześnie nie wpływając na inne walory produktu, np. wygląd czy konsystencję. Zamrożona żywność może być łatwo i szybko przygotowana do spożycia. Jednocześnie koszty związane z budową i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury i utrzymaniem tzw. łańcucha chłodniczego nie są wysokie – wylicza przedstawiciel firmy WestFrost, zajmującej się projektowaniem, budową i serwisowaniem przemysłowych instalacji chłodniczych.

Budynki i pomieszczenia do przechowywania żywności w obniżonej temperaturze są potrzebne na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Produkty muszą być odpowiednio schłodzone, czy to jeszcze u producenta, czy też w firmie zajmującej się dystrybucją. Właściwe warunki chłodnicze trzeba zapewnić zarówno podczas składowania w magazynie, podczas transportu, jak i w punkcie sprzedaży.

W zależności od wymagań związanych z parametrami przechowywania, przy kolejnych operacjach logistycznych na wszystkich etapach tego procesu mogą być potrzebne budynki i pomieszczenia gwarantujące różne zakresy temperatur. Dla produktów, które są jedynie schładzane, buduje się chłodnie. Zapewniają one utrzymanie temperatury bliskiej 0°C i wyższej. W przypadku, gdy produkty mają być zamrożone, niezbędne są mroźnie. Pozwalają one na osiągnięcie temperatur do –25°C, a przy głębokim mrożeniu nawet poniżej –30°C.

Mroźnie przemysłowe

Mroźnie przemysłowe mogą być zarówno odrębnymi budynkami, jak i pomieszczeniami wydzielonymi w innych obiektach. Ich parametry należy dostosować do potrzeb przechowywanych produktów – wymaganej temperatury, poziomu wilgotności powietrza, a w wielu przypadkach także samego składu atmosfery.

Budynki i pomieszczenia chłodnicze muszą być również właściwie odizolowane od otaczającej je przestrzeni. Przy budowie mroźni przemysłowej ważna jest prawidłowa termoizolacja podłogi, ścian i dachu. Użyte materiały muszą gwarantować niski współczynnik przenikania ciepła oraz bardzo dobrą szczelność.

Budowa mroźni wymaga montażu urządzeń chłodniczych o odpowiednich parametrach użytkowych. W zależności od wielkości pomieszczenia mogą być to pojedyncze agregaty zawierające sprężarkę oraz wbudowany skraplacz w zestawie z parownikiem lub całe ich systemy wraz z rurociągami i sterowaniem. Moc układu i zastosowany czynnik chłodniczy zależą od potrzeb konkretnej aplikacji. 

Mroźnia musi być również wyposażona w wiele urządzeń dodatkowych umożliwiających jej działanie i obsługę. Wśród niezbędnych elementów znajdują się m.in. grzałki, które zapobiegają przymarzaniu drzwi, kurtyny powietrza ograniczające straty ciepła przy transporcie towarów czy urządzenia alarmowe ostrzegające o obecności obsługi wewnątrz mroźni.