24 stycznia 2017

Kategoria:
Finanse

Jak zminimalizować ryzyko podatkowe w firmie?

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem biznesowym, którego najbardziej dotkliwym rodzajem jest ryzyko podatkowe. Pod tym pojęciem rozumiemy przede wszystkim ryzyko opóźnienia lub popełnienia błędu w rozliczeniach podatkowych, czego konsekwencją są niejednokrotnie bardzo dotkliwe dla przedsiębiorstwa sankcje.

Podstawowe źródła ryzyka podatkowego

Biznesmeni działający w Polsce muszą liczyć się ze szczególnie uciążliwym, ponieważ mało stabilnym systemem podatkowym, którego przepisy często bywają nieczytelne lub niejednoznaczne, zaś kary za popełnione błędy są niezwykle wysokie – zauważa nasz rozmówca z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk.

Dodatkowymi źródłami ryzyka są nieprawidłowości występujące wewnątrz działalności, takie jak niewiedza pracowników, którzy nie zawsze mają szansę samodzielnie nadążać za dynamicznymi zmianami w ustawodawstwie podatkowym, czy niedoskonałości w strukturze firmy, które przyczyniają się do problemów z właściwym obiegiem dokumentów finansowych.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Skala problemu, jakim jest ryzyko podatkowe sprawiła, że koniecznością stało się opracowanie konkretnych metod służących jego ograniczeniu. Wdrażanie i stosowanie takich metod nazywa się zarządzaniem ryzykiem podatkowym.

Sposoby ograniczania ryzyka podatkowego

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym powinien być audyt firmy, najlepiej przeprowadzony przez zewnętrznych ekspertów, którzy mogą świeżym okiem i z dystansem osoby niezależnej od istniejących w przedsiębiorstwie zależności ocenić istniejącą sytuację.

Doświadczony audytor finansowy skutecznie wykryje wszystkie nieprawidłowości, będące ewentualnym źródłem problemów z Urzędem Skarbowym i zaproponuje konkretne sposoby naprawienia istniejących zagrożeń.

Wdrażanie metod zarządzania ryzykiem podatkowym

Dogłębne rozpoznanie procedur i niebezpieczeństw istniejących w firmie pozwala na indywidualne dobranie rozwiązań służących minimalizacji ryzyka podatkowego.

Doradca opracowuje plan działania, który może uwzględniać np. zmiany w organizacji struktury działów finansowych przedsiębiorstwa i jasne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników, wdrożenie nowych sposobów monitorowania transakcji i rozliczeń, czy stworzenie nowych wzorów dokumentów, ułatwiających zachowanie przejrzystości w dokumentach finansowych.

Kontynuacja działań służących zarządzaniu ryzykiem w firmie będzie więc polegała na rzetelnym przestrzeganiu nowych zasad, ale także na prowadzeniu regularnych szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia firmy oraz, w razie konieczności, dalsze konsultacje z profesjonalnym doradcą z zewnątrz.