ordynacja podatkowa 2016
3 października 2016

Kategoria:
Finanse

Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 roku

Z początkiem 2016 roku weszły w życie ważne zmiany w ordynacji podatkowej. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest maksymalne uproszczenie procedury podatkowej oraz ułatwienie podatnikom komunikacji z organami państwowymi.

Głównym założeniem nowelizacji w ordynacji podatkowej, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. było takie uproszczenie procedur podatkowych, które umożliwi bardziej efektywny pobór podatków, a jednocześnie będzie lepiej chronić prawa podatników – wyjaśnia nasz rozmówca z Oficyny Wydawniczej UNIMEX.

Szczegółowe objaśnienie wszystkich zmian obowiązujących od stycznie 2016 roku znajdziecie Państwo w tegorocznym Leksykonie podatkowym, zaś w niniejszym artykule wskażemy tylko kilka najbardziej interesujących zagadnień.

Korekta podatkowa

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę przy korekcie deklaracji wynosi 8%. Zgodnie z nowelizacją, podatnik, który samodzielnie zgłosi swoje zaległości podatkowe w terminie 6 miesięcy, objęty jest preferencyjną stawką 4%. Przepis ten obowiązuje bez względu na rodzaj podatku i wielkość kwoty zaległości.

Dodatkową zmianą w obszarze składania korekty podatkowej jest zniesienie obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyn składania korekty. Jednocześnie w życie wchodzi zasada, że podatnik nie może wprowadzać korekty w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego przeciwko niemu.

Płatności elektroniczne

Nowelizacja ordynacji podatkowej poświęca dużo miejsca usprawnieniom w komunikacji na linii podatnik – urząd skarbowy. Wprowadzono bardzo ciekawe rozwiązania dotyczące m.in. sposobu uiszczania opłaty podatkowej, której teraz możemy dokonywać w urzędzie za pomocą karty płatniczej.

Elektroniczne raportowanie ksiąg podatkowych

Kolejną innowacją jest wprowadzenie ujednoliconej formy raportowania elektronicznego ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Raporty elektroniczne skracają czas kontroli i analizy danych podatkowych, są też znacznie mniej kłopotliwe dla podatnika – zauważa ekspert z Oficyny Wydawniczej UNIMEX.

Korespondencja listowna

W tradycyjnej komunikacji listownej również zaszły zmiany. Od początku 2016 roku podatnik może wskazać adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania lub wybrać opcję dostawy korespondencji bezpośrednio do pełnomocnika.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, artykuł opisuje tylko niektóre zagadnienia związane z nowelizacją ordynacji podatkowej w 2016 roku. Z pewnością na uwagę zasługuje również uregulowana kwestia udzielania pełnomocnictw, udostępnienie Rejestru Zastawów Skarbowych, czy zmiany dotyczące wydawania interpelacji przepisów ogólnych i indywidualnych.