wycena-firma
7 maja 2018

Kategoria:
Finanse

Zasady wyceny środków trwałych przedsiębiorstwa

Określenie wartości firmy to poważne zadanie, które zawsze należy zlecić certyfikowanemu rzeczoznawcy. Jest to nie tylko wymóg prawa, ale także gwarancja uzyskania właściwych danych. W przypadku, w którym w grę wchodzą zwykle wysokie sumy, nie można pozwolić sobie na przypadkowy dobór ludzi do wyceny. Od niej bowiem mogą zależeć dalsze losy przedsiębiorstwa.

Sprzedaż firmy to niejedyna sytuacja, w której będziemy potrzebować pomocy rzeczoznawcy. W poniższym artykule znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób wyceniane są składniki majątku oraz kiedy jest to niezbędne. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie potrzebne informacje!

Kiedy należy wycenić wartość firmy

Wbrew pozorom sytuacji, w których dokonuje się wyceny, jest więcej, niż mogłoby się wydawać. Pierwszym, najbardziej jaskrawym przykładem jest na pewno upadłość przedsiębiorstwa. W takim przypadku rzeczoznawca określi dokładnie wartość środków trwałych, co pozwoli na późniejszą licytację i odzyskanie długów przez pożyczkodawców. Kolejną okolicznością jest restrukturyzacja lub prywatyzacja działalności gospodarczej. Dokonanie gruntownych zmian w firmie lub wprowadzenie jej na rynek wymaga bowiem rzetelnej i drobiazgowej wiedzy o stanie finansów. Analogiczną sytuacją jest fuzja przedsiębiorstw lub przejęcie przez konkurencję. Wycenę należy także wykonać przy zmianie formy prawnej działalności firmy, na przykład przy przekształceniu w spółkę. To także dobry sposób na sprawdzenie, jakie wyniki finansowe osiąga prowadzona działalność. Firma Taksator z Częstochowy oferuje pomoc we wszystkich powyższych sytuacjach, a  jej długoletnia działalność na rynku oraz doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, jak i  klientów indywidualnych jest gwarancją profesjonalnego przeprowadzenia wyceny.

Jak dokonuje się wyceny?

Istnieje kilka sposobów realizacji wyceny firmy, a ich zastosowanie regulują przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. Wśród nich należy wymienić metody dochodowe, majątkowe, porównawcze oraz mieszane. Powszechnie, za najlepsze i najbardziej precyzyjne, uważa się metody dochodowe, ponieważ pozwalają one na wycenę przyszłych nadwyżek finansowych, które będą wygenerowane przez przedsiębiorstwo. Historycznie, do najbardziej rozpowszechnionych sposobów wyceny należy zaliczyć metody majątkowe, które porównują różnicę między aktywami a pasywami majątku firmy.  Wśród nich wyróżnia się podejście księgowe, odtworzeniowe oraz likwidacyjne. Wycena firmy może być także zrealizowana przy użyciu metody porównawczej, polegającej na doborze odpowiedniego wskaźnika oraz innych, podobnych przedsiębiorstw, dla których znane są określone wartości rynkowe. Metody mieszane łączą różne elementy wszystkich powyższych technik. Jak widać, dobór odpowiedniego sposobu dokonania wyceny środków trwałych przedsiębiorstwa to niełatwe zadanie, które najlepiej powierzyć specjalistom z odpowiednim doświadczeniem.