Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
30 listopada 2019

Kategoria:
Finanse

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
5 (100%) / 3 głosów

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Tworzenie sprawozdań finansowych pozwala lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Stanowią one zbiór danych liczbowych dotyczących osiągniętych zysków i strat, które są bazą do dalszych analiz w firmie. Na tej podstawie można nie tylko otrzymać wiele przydanych informacji, ale również porządkować je i archiwizować. Niektóre z raportów mają charakter obligatoryjny — ich tworzenie jest wymagane prawnie.

Sprawozdania finansowe dostarczają wielu wartościowych danych i informacji na temat pracy przedsiębiorstwa. Firmy, które rozliczają się na zasadach „pełnej księgowości” muszą przygotowywać je obligatoryjnie. Dla pozostałych taki obowiązek nie istnieje, ale wiele z nich decyduje się na dobrowolne przygotowywanie zestawień, szczególnie na zakończenie roku podatkowego. Są przydatne nie tylko do działań wewnętrznych, ale też mogą być wymagane przez instytucje zewnętrzne, np. banki, które badają zdolność kredytową firm.

Dlaczego warto prowadzić sprawozdania?

Prowadzenie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa jest nie tylko opcją. Sporządzanie niektórych z nich jest wymagane przez polskie prawo. W tego typu dokumentach muszą znaleźć się takie pozycje jak:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • komentarze i informacje dodatkowe.

Sprawozdania finansowe to tylko jeden z elementów stałego nadzoru księgowego nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Obejmuje on także weryfikację ksiąg rachunkowych w zestawieniu z dokumentami i rozliczeniami podatkowymi. Celem prowadzenia tych działań jest ochrona przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi niedopatrzeń czy zaniedbań.

Komu powierzyć sporządzanie finansowych sprawozdań?

Sprawozdania finansowe można robić samemu, ale prawdą jest, że to kolejne dokumenty do uzupełnienia i kolejne godziny, które trzeba na to poświęcić. Szybciej i wygodniej jest zlecić to zadanie firmie zewnętrznej, np. MBJ Biznes. Specjaliści na bieżąco monitorują zmiany w przepisach i od razu wprowadzają je w życie. Dzięki temu jako przedsiębiorca masz pewność, że działasz zgodnie z literą prawa i żadna kontrola Cię nie zaskoczy. Decyzja o przekazaniu pieczy nad księgowością firmie zewnętrznej pozwala także skorzystać z innych świadczonych przez nią usług. Zazwyczaj obejmują one znacznie więcej niż tylko przygotowywanie finansowych sprawozdań. W zakres usług księgowych wchodzą m.in. tworzenie deklaracji podatkowych, przeprowadzanie inwentaryzacji czy dopełnianie formalności związanych z dokumentacją pracowniczą. Współpraca z firmą zewnętrzną to również gwarancja, że przedstawione sprawozdanie finansowe jest obiektywne i rzetelne.