biuro rachunkowe
22 kwietnia 2019

Kategoria:
Finanse

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe to podstawowe dokumenty tworzone w związku z obsługą rachunkowości firmy. Zawierają wszelkie niezbędne informacje, które pozwalają określić jej aktualną sytuację finansową. Sprawozdanie finansowe tworzone jest dla konkretnego okresu czasowego, co pozwala na dokładniejsze określenie pewnych informacji. Na jakich zasadach jest ono sporządzane?

Poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe – co je wyróżnia?

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w której funkcjonuje. Właśnie z uwagi na rangę tego dokumentu ważne jest jego tworzenie w oparciu o konkretne zasady. Najważniejsze, aby sprawozdanie finansowe było:

  • jasne i przejrzyste – osoby, które analizują sprawozdanie, muszą rozumieć dane, które zostały w nim uwzględnione,
  • przydatne – wykonywane w czasie, w którym jego wykorzystanie może przełożyć się na realne decyzje ważne dla firmy,
  • istotne – uwzględnia wybrane obszary finansowe, które pozwalają na trafną ocenę przedsiębiorstwa.

Co jeszcze charakteryzuje dobrze sporządzone sprawozdanie finansowe? Jak podkreśla specjalista z firmy Biuro Rachunkowe KONTO Magdalena Wanatowicz: Poprawne sprawozdanie finansowe powinno być przede wszystkim neutralne. Oznacza to, że osoba, która przygotowuje dokument, nie może działać w celu uzyskania konkretnych decyzji. Stan rzeczywisty firmy nie może zostać zatajony – w takim przypadku sprawozdanie nie jest przydatne. Właśnie dlatego bardzo często realizacją sprawozdań finansowych zajmują się zewnętrzne firmy. Wówczas dokument staje się zdecydowanie bardziej wiarygodny – dodaje.

Kto może zdecydować się na sporządzenie sprawozdania finansowego?

Każde przedsiębiorstwo na własne życzenie może zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego – np. w sytuacji, kiedy firma przeznaczona jest na sprzedaż lub właściciele chcą zbyć część udziałów, co zdarza się bardzo często. Innym przypadkiem jest wykonanie sprawozdania finansowego, jeżeli firma planuje wejście we współpracę z nowym inwestorem. Istnieją jednak instytucje, które na mocy przepisów prawnych zobowiązane są do regularnego sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich ogłaszania – to np. banki czy ubezpieczyciele.

Kto może przygotować sprawozdanie finansowe?

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa mogą być przygotowywane bezpośrednio przez dział zajmujący się w firmie prowadzeniem księgowości. Taka sytuacja jest bardzo częsta dla przedsiębiorstw o średniej wielkości. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Sporządzeniem sprawozdania finansowego może zająć się także zewnętrze biuro rachunkowe. Taki wybór może mieć wpływ na wiarygodność dokumentu. Kwestię przygotowania sprawozdania finansowego warto jednak powierzyć wykwalifikowanym i doświadczonym księgowym, którzy mają świadomość, że popełnienie jakiegokolwiek błędu może skutkować poważnymi konsekwencjami.