audyt podatkowy
18 marca 2020

Kategoria:
Finanse

Zasady przeprowadzania audytu podatkowego

Kontrola przeprowadzana przez urząd skarbowy jest dla każdej firmy czasem próby. Dział księgowości jest niewątpliwie kompetentnym podmiotem, który czuwa nad poprawnością wszystkich rozliczeń, jednak czasem przydaje się spojrzenie z zewnątrz. Jest w stanie je zapewnić audyt podatkowy, dzięki któremu możliwe jest wykrycie w porę ewentualnych niedopatrzeń i nieprawidłowości. Kontrola skarbowa po audycie nie będzie już dawała powodów do niepokoju.

Na czym polega audyt podatkowy?

Stan finansów firmy jest związany nie tylko z jej zyskami. Nieuniknioną opłatą są dla każdego przedsiębiorstwa podatki. Kontrola przeprowadzana przez urzędników nie musi być jednak wcale straszną perspektywą. Wystarczy – z myślą o niej – wcześniej zlecić podobne działania kompetentnym fachowcom, których praca będzie podobna do tej, którą wykonują urzędnicy skarbowi.

Można działać na dwa sposoby – zwrócić się do osób zajmujących się księgowością lub zlecić wykonanie audytu podatkowego. Polega on na wnikliwej analizie działalności firmy pod kątem jej stanu prawnego, diagnozie stanu rozliczeń podatkowych, a także na wskazaniu działań ryzykownych i rozwiązań, które minimalizują ryzyko podatkowe. Audyt podatkowy może być przeprowadzany w zróżnicowany sposób.

Audyt pełny to taki, który można porównać nawet do kontroli skarbowej. Obejmuje on bowiem wszystkie dokumenty oraz operacje przedsiębiorstwa i jest przeprowadzany przy współpracy z osobami odpowiedzialnymi w nim za księgowość. Audyt pełny jest skomplikowany i wymaga dużo czasu oraz pracy od wszystkich zaangażowanych stron, dlatego nie jest zbyt często przeprowadzany. Można jednak badać np. tylko operacje z jednego miesiąca – jest to o wiele lepsze rozwiązanie dla firm prowadzących działalność w ściśle określonym zakresie i wykonującą podobne operacje.

Innym typem audytu podatkowego jest ten wyrywkowy, który jest mniej czasochłonny, ale w związku z tym również nie tak dokładny jak audyt pełny.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt podatkowy?

Jak mówi ekspert z firmy ADF Lidmar, audyt podatkowy ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na spokojne przygotowanie firmy na kontrolę skarbową, a wykryte zawczasu uchybienia czy niedopatrzenia są korygowane, dzięki czemu przedsiębiorstwo unika problemów i kar. Profesjonalny audyt podatkowy to nie tylko sama kontrola, lecz także doradztwo. Ryzykowne operacje podatkowe nie będą już się zdarzały, ponieważ kompetentni specjaliści wskażą optymalne rozwiązania. Ich pomoc może sprawić, że księgowość firmy będzie mogła bez obaw oczekiwać kontroli skarbowej.