22 marca 2021

Kategoria:
Finanse

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów monitorowania bieżącej sytuacji firmy. W dokumencie tym ewidencjonowane są wszystkie operacje gospodarcze dokonane w ciągu roku. Ta uproszczona forma księgowości pozwala na rejestrację zarówno przychodów ze sprzedaży, obrotu lub utargu, jak również kosztów związanych z zakupem materiałów, towarów oraz innych ważnych wydatków. Na podstawie danych zawartych w księdze przedsiębiorca może dokładnie i precyzyjnie wyliczyć wysokość zobowiązania podatkowego. Dlatego też bardzo istotne jest rzetelne księgowanie operacji oraz dopełnianie wszelkich formalności. Jakie elementy powinny znaleźć się w księdze przychodów i rozchodów?

Kto i kiedy powinien założyć księgę przychodów i rozchodów?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są przedsiębiorcy, których forma opodatkowania jest oparta na zasadach ogólnych. Oprócz tego powinny posiadać ją firmy rozliczające się za pomocą podatku liniowego. Warto podkreślić, że księgę przychodów i rozchodów może prowadzić zarówno przedsiębiorca, jak i profesjonalne biuro rachunkowe. Pomoc specjalistów jest szczególnie rekomendowana dla niewielkich spółek jawnym, partnerskim lub cywilnym. Na jakim etapie działalności firmy należy rozpocząć prowadzenie księgi?

Jak tłumaczy księgowy z Biura Rachunkowego AVARUS zajmującego się kompleksową obsługą księgową i kadrowo – płacową: Księgę przychodów i rozchodów najkorzystniej założyć już w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorcy, którzy nie wykonali tej czynności od razu, również mogą skorzystać z uproszczonej formy księgowości. Okazją do zapoczątkowania regularnej kontroli zysków i strat jest zmiana formy opodatkowania. Należy wówczas zgłosić chęć posiadania księgi na początku roku kalendarzowego, w terminie do 20 stycznia.

Elementy zawarte w księdze przychodów i rozchodów – najważniejsze informacje

Jedną z najistotniejszych zasad prowadzenia księgi jest przejrzystość zapisów. Co więcej, musi ona być prowadzona w sposób jasny i rzetelny. W dokumencie należy odnotowywać każdą dokonaną przez firmę operację finansową. Dane przedstawiane są w formie tabelarycznej. Poszczególne kolumny odpowiadają za konkretne informacje, których zamieszczenie jest niezbędne do późniejszego wyliczenia zobowiązania podatkowego.

Pierwsza kolumna w tabeli służy do numerowania kolejnych wpisów – jest to tak zwana liczba porządkowa. W kolejnych komórkach księgi przychodów i rozchodów powinna znaleźć się data wydatku lub zysku, numer faktury oraz dowód przeprowadzonej operacji. Bardzo ważne jest również umieszczenie w dokumencie danych kontrahentów, a więc imienia, nazwiska, nazwy i adresu firmy. Warto podkreślić, że dla poprawnego wyliczenia podatku konieczne jest wpisywanie do tabeli dokładnych kwot transakcji.

Formy prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Dla ułatwienia pracy przedsiębiorców prawo dopuszcza dwie formy dokumentowania operacji. Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną. Istnieją specjalne programy pozwalające na dokonywanie wpisów on – line. W tej kwestii najlepiej skorzystać z porady specjalisty. Obie formy są równie skuteczne, a wybór zależy przede wszystkim od preferencji indywidualnych właściciela firmy.