ksiega przychodow i rozchodow prowadzenie
10 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Zasady prowadzenia KPiR

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dla wielu spełnieniem marzeń. Coraz więcej osób  porzuca etat i przechodzi na „swoje”. Posiadanie firmy wiąże się z wieloma profitami, ale również obowiązkami. W zależności od wybranej formy rozliczenia podatkowego, przedsiębiorca musi prowadzić księgowość według określonych przepisów. W przypadku firm rozliczających podatek w sposób liniowy lub ogólny, najpopularniejszą formą jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jakie są zasady jej prowadzenia?

KPIR – co należy o niej wiedzieć

W księdze przychodów i rozchodów ujmowane są wszelkie przychody i koszty prowadzonej działalności. Na podstawie danych do niej wprowadzanych obliczana jest wysokość należnego podatku dochodowego.  Jeśli przedsiębiorca wybrał rozliczanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy, jest zobowiązany do prowadzenia takiej księgi. Warto podkreślić, że księgę taką muszą prowadzić zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również spółki cywilne, partnerskie i jawne. Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić również firmy, w których przychód netto za miniony rok nie przekroczył 2 mln euro. Przekroczenie tej kwoty wymaga już prowadzenia księgowości pełnej. Księgę można prowadzić samodzielnie bądź zlecić to zadanie profesjonalnym biurom rachunkowym, takim jak np. Ed-Pro. Powinna być założona wraz z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można ją prowadzić na dwa sposoby – w sposób papierowy lub elektroniczny, za pomocą wygodnych programów księgowych online. Jest to rozwiązanie komfortowe i oszczędzające czas. W przypadku prowadzenia księgi w formie papierowej, należy pamiętać o poprawnej numeracji wpisów i dokumentów.

Jakie są zasady prowadzenia KPIR?

Przede wszystkim księga przychodów i rozchodów firmy powinna być jasna, przejrzysta i rzetelna, co ułatwiają wyżej wspomniane programy księgowe online, których na rynku znajdziemy bardzo wiele. Przychody i koszty firmowe powinny być ujmowane w księdze w odpowiednim momencie – uzyskania lub poniesienia. Najczyściej księga przychodów i rozchodów ma formę tabelaryczną, w której znajdziemy klarowny podział na przychody, koszty i poszczególne miesiące. Każdy dokument powinien być umieszczany w odpowiedniej pozycji. Spisane w ten sposób pozycje z końcem miesiąca są podsumowywane i na tej podstawie wyliczany jest należny podatek do Urzędu Skarbowego (w dzisiejszych czasach każdy program księgowy online wykonuje to automatycznie).

Należy pamiętać, że w KPIR powinny być ujęte wszelkie transakcje firmowe. Dotyczy to zarówno faktur sprzedaży, jak i różnego rodzaju wydatków, do których wliczane są nie tylko faktury kosztowe, ale również, chociażby pensje pracowników (jeśli firma ich zatrudnia). Wszelkie wydatki wliczane do kosztów muszą ściśle dotyczyć wydatków poniesionych w celu osiągania przychodów, tak więc warto podkreślić, że nie wszystkie wydatki do takich mogą się zaliczać. Aby zostały one wliczone do kosztów, muszą spełniać warunki ich uznania, co dokładnie określa Artykuł 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym.