audyt-wewnetrzny-firmy
14 września 2016

Kategoria:
Finanse

Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego firmy

W języku ekonomicznym często można spotkać sformułowanie „audyt wewnętrzny”. Dla przedsiębiorców to nic nadzwyczajnego, jednakże dla osób nieznających się na temacie może stanowić skomplikowany proces zachodzący w firmie. Nic bardziej mylnego. Jest to rutynowe działanie, które dokonywane jest w każdej działalności gospodarczej.

Na czym polega audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to nic innego, jak kontrola, analiza oraz ocena funkcjonowania wybranych elementów lub procesów w firmie, które pozwalają odnaleźć silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz określić ścieżki rozwoju i poprawić jego rentowność. Podstawą audytu wewnętrznego jest określenie jego kryteriów oraz systematyczność. Aby zdobyć obiektywne informacje na temat funkcjonowania firmy, czynność ta powinna być wykonywana przynajmniej raz w roku.

Przebieg audytu wewnętrznego

Jeżeli stworzymy taki program audytów, czyli – ustalenie obszaru działalności przedsiębiorstwa lub instytucji do badania, cel oraz częstotliwość, możemy przejść do wyznaczenia audytorów. Często jest to jedna osoba pracująca w danej organizacji, której wybór jest ustalany na podstawie kryteriów dotyczących wykształcenia, przebytych szkoleń i doświadczenia zawodowego. Wyższe kwalifikacje do przeprowadzenia audytu mają jednak audytorzy zewnętrzni, którzy z kolei nie znają dokładnej specyfiki przedsiębiorstwa, panujących tam na co dzień zasad i potencjalnych problemów. Po ustaleniu dokładnej daty audytu, zazwyczaj jest to kilka dni przed planowanym terminem, obie strony mogą się do niego dokładnie przygotować. Przed analizą dokumentacji kontrolowanego obszaru działalności, wywiadu, obserwacji oraz oceny usług lub wyrobów organizowane jest spotkanie poprzedzające, na którym przedstawiany jest zespół audytorski oraz zakres i porządek działania. Analogicznie audyt kończy się spotkaniem zamykającym, na którym przedstawiane są pierwsze oceny i wrażenia w formie raportu. Zawarte są w nim: data, zakres i cele, harmonogram audytu, tożsamość audytorów, charakterystyka organizacji, przedstawienie poszczególnych dokumentów związanych z badaniem oraz wszelkie niezgodności, uwagi i opinie audytorów. Jeżeli, w wyniku audytu, stwierdzone zostaną nieścisłości, wdrażane są działania poaudytowe, które są nadzorowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub kierowników kontrolowanych działów.

Audyt wewnętrzny pomaga efektywniej zarządzać firmą, dzięki cennym informacjom zwrotnym mającym na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i zapobiegnięcie kryzysom. Jest to działanie, które zapewnia wiarygodność przedsiębiorstwa, a także korzyść – zarówno firmom, jak i ich interesariuszom. Profesjonalny audyt wewnętrzny z zespołem niezależnych audytorów z certyfikatami oferuje Biuro Rachunkowe Selent & Słupina.