komornicy
2 sierpnia 2016

Kategoria:
Finanse

Zajęcie komornicze alimentów

Komornik to funkcjonariusz państwowy, którego głównym zadaniem jest egzekucja wyroków w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Do jego obowiązków należy również ściąganie należności za niespłacone alimenty.

Dwa sposoby walki o alimenty

Istnieją sytuacje, w których pomoc komornika nie będzie konieczna w wyegzekwowaniu alimentów. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy osoba, która wyrokiem sądu zobowiązana jest do opłacania alimentów, posiada stałe zatrudnienie. W takich wypadkach wystarczy przedstawić opatrzony klauzulą wykonywalności wyrok sądu pracodawcy dłużnika. Ma on wtedy obowiązek dokonywać potrąceń z pensji pracownika, nie przekraczających jednak 3/5 wartości netto pensji. Środki takie jak premie czy „trzynastki” mogą być zajęte w całości. W przypadku, gdy osoba obciążona alimentami jest rencistą, wyrok należy przedstawić do ZUS.

Kiedy potrzebna będzie pomoc komornika?

W przypadku, gdy dłużnik jest samozatrudniony lub pracuje w oparciu o umowę cywilno-prawną, do egzekucji długu konieczne będzie zaangażowanie komornika. Zgodnie z ustawą o komornikach i egzekucjach wierzyciel ma prawo wybrać dowolnego komornika, funkcjonującego na terenie kraju, jednak z przyczyn praktycznych najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do funkcjonariusza działającego przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika – wierzyciel nie musi w tej sytuacji składać oświadczenia o skorzystaniu z prawa wyboru i ma pewność, że komornik nie odrzuci jego wniosku o egzekucję alimentów (sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku składaniu wniosku do komornika spoza rejonu).

Dłużnik nie ma obowiązku precyzować, z czego ma zostać przeprowadzona egzekucja – obowiązkiem komornika jest oszacowanie majątku dłużnika. W przypadku, gdy wierzyciel chce, by dług został ściągnięty w postaci nieruchomości, powinien we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazać jej adres lub numer księgi wieczystej.W przypadku problemów ze ściągnięciem należności warto korzystać z pomocy doświadczonego komornika sądowego, np. działającego przy sądzie rejonowym Łódź-Śródmieście Janusz Kruka.