12 czerwca 2017

Kategoria:
Finanse

Zachowek. Uprawnienia do otrzymania zachowku i sposób jego uzyskania

Zachowek powstał, aby zabezpieczać interesy osób, którym spadek prawnie się należy. Prawo to ma swoje źródło w moralnym nakazie pozostawienia czegoś po sobie swoim bliskim. Nie jesteśmy w stanie zawsze sporządzić idealnego testamentu, dlatego prawo dba o to, aby nasi najbliżsi nie byli pokrzywdzeni w razie naszej śmierci. Komu należy się zachowek?

Zachowek – co to takiego?

Wysokość zachowku ustalana jest na podstawie ustawy i stanowi określoną część wartości spadku, który spadkobierca zabiegający o zachowek otrzymałby w razie dziedziczenia ustawowego.

Warto wiedzieć, że zachowek nie jest wydawany w postaci konkretnego przedmiotu, np. biżuterii czy nieruchomości. Zawsze jest to kwota pieniężna, więc jeżeli mamy cichą nadzieję np. na udział w nieruchomości, możemy się srogo zawieść.

Zachowek zabezpiecza najbliższych w sytuacjach, kiedy zmarły przed śmiercią nie sporządzi testamentu lub ktoś zostanie w nim pominięty, ale z prawa do zachowku można skorzystać także wówczas, gdy spadkodawca rozdysponował w testamencie majątek w sposób niekorzystny dla bliskich lub poczynił darowizny, w rezultacie których najbliżsi są pokrzywdzeni.

Komu należy się zachowek?

Prawo do zachowku ma przede wszystkim małżonek spadkodawcy oraz zstępni, czyli potomkowie: dzieci, wnuki, prawnuki itd. W sytuacji, gdy spadkodawca miał małżonka, ale nie mieli oni dzieci, zachowek należy się małżonkowi oraz rodzicom zmarłego.

Prawa do zachowku nie ma natomiast rodzeństwo spadkodawcy. Nie mogą z niego skorzystać także dalsi krewni ani powinowaci, o ile w danej sytuacji ustawa nie przyznawałaby komuś z tej grupy prawa do dziedziczenia. Oprócz tego zachowek nie należy się osobom: wydziedziczonym na mocy testamentu, niegodnym dziedziczenia w myśl orzeczenia sądu, tym, które podpisały ze spadkodawcą porozumienie o zrzeczeniu się dziedziczenia lub odrzuciły spadek. Zachowku nie otrzyma także małżonek, wobec którego spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z jego winy i żądanie uznania winy było zasadne.

Sposób uzyskania zachowku jest różny w zależności od tego, jaką postawę przyjmą pozostali spadkobiercy. Można to zrobić u notariusza na drodze ugodowej lub skierować sprawę do sądu. Jeżeli chcesz dochodzić swoich praw, skonsultuj się z www.adwokaci.gdansk.pl – bo choć prawo jest jedno, to nie ma dwóch jednakowych spraw.