obsługa księgowa
5 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Z jakiej obsługi księgowej korzystają firmy?

Korzystanie przez przedsiębiorstwo z zewnętrznej obsługi księgowej wiąże się z wieloma korzyściami. Profesjonalne biuro rachunkowe starannie i kompleksowo poprowadzi sprawy z zakresu podatków, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS. Może również pomóc w sytuacjach wyjątkowych, np. przejściowych problemach finansowych przedsiębiorcy. Dowiedz się, czego możesz oczekiwać od firmy świadczącej usługi księgowe.

Obsługa księgowa dla firm w praktyce

Usługi księgowe świadczone przez wyspecjalizowane podmioty są sposobem na spełnienie wymogów ustawowych, jakie na podmioty gospodarcze nakładają przepisy prawne. Pozwalają optymalizować obszar finansów firmy, zarządzać kosztami, a także wykorzystać potencjał branży, w której ona działa. Na ogół, w ramach obsługi księgowej, profesjonalne biura rachunkowe zajmują się:

 • księgowaniem, a czasem też wystawianiem faktur,
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • prowadzeniem ewidencji i rejestrów,
 • przygotowaniem i składaniem deklaracji do urzędów,
 • prowadzeniem rozliczeń z pracownikami,
 • obsługą kadrowo – płacową,
 • doradztwem i obsługą podatkową,
 • obsługą płatności oraz rachunków bankowych,
 • sprawozdawczością,
 • obiegiem dokumentacji,
 • raportowaniem zarządczym.

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Usługi księgowe świadczone przez firmę zewnętrzną zwalniają przedsiębiorcę z odpowiedzialności za rozliczenia i wpisy w prowadzonych księgach. Nie każdy właściciel przedsiębiorstwa zna zasady i regulacje prawne z tego zakresu, a nawet niewielki błąd w tej kwestii może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Profesjonalna firma, taka jak Biuro rachunkowe IBIS, przejmuje te obowiązki od swoich klientów, którzy mogą w pełni zająć się tym, co stanowi przedmiot działalności jego organizacji.

Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie musi dostarczyć odpowiednie dokumenty do biura rachunkowego, które w jego imieniu wypełnia księgi rachunkowe, sporządza deklaracje podatkowe, przekazuje je do urzędów, przygotowuje listy płac itp. Właściciel firmy otrzymuje z kolei informacje i konkretne kwoty (podatków, ubezpieczeń, pozostałych danin), które musi uiścić w wyznaczonym czasie na wskazane rachunki instytucji publicznych, banków lub innych przedsiębiorstw. Uzyskuje zatem w ramach obsługi księgowej kompleksowe wsparcie w obszarze finansów. Nie musi pamiętać o terminach rozliczeń, gdyż księgowy co miesiąc o tym przypomni. Biuro rachunkowe, jeśli jest do tego uprawnione, może również zwolnić swojego klienta z obowiązku stawiennictwa się w powyższych podmiotach.